You are currently viewing Obalamy mity –  ach ten szkodliwy glifosat!

Obalamy mity – ach ten szkodliwy glifosat!

O glifosacie bez wątpienia słyszał każdy rolnik. Wokół tego popularnego składnika wielu herbicydów krąży sporo mitów. Wypuszczony na rynek przez firmę Monsanto, rok rocznie jest przyczyną wielu protestów proekologicznych grup aktywistów. Czy glifosat to zło wcielone? A może nie taki diabeł straszny jak go malują?

Kilka faktów o wywołującej ogromne emocje substancji
Roundup 360 Plus, Agrosar, Roundup Flex – glifosat znajdziemy w najpopularniejszych na całym świecie, wysoce skutecznych herbicydach, stosowanych przez nas na co dzień. Ośrodki naukowe największych instytucji (ONZ, WHO, EPA, EFSA) regularnie badają jego wpływ na środowisko, niwelując jednocześnie plotki na temat jego negatywnego oddziaływania na życie i zdrowie jednostki.

Żadna z pogłosek tj.:

• Glifosat może wywoływać choroby nowotworowe u zwierząt i ludzi,
• Glifosat przyczynia się do degradacji naszej planety,
• Glifosat ma wyraźny związek z powszechnie krytykowanym GMO

nie ma realnego odzwierciedlenia w rzeczywistości, nie została również potwierdzona przez właściwą w tym celu agencję, zespół badawczy czy też specjalistów. Zasadnicza większość negatywnych opinii rozsiewana jest przez przeciwników firmy Monsanto, zwolenników proekologicznego trybu życia i oczywiście tzn. Anty-GMO.

Co mówią badania naukowe?

Sprawa jest bez wątpienia prosta i klarowna. Glifosat stosowany zgodnie z przeznaczeniem, według ulotki dołączonej do opakowania, nie jest substancją toksyczną. Nie ma więc żadnego wpływu na wyżej wspomniane zagadnienia. Mimo że istnieją pojedyncze doniesienia o szkodliwości tej substancji, nie stanowią one naukowego potwierdzenia rzucanych przez proekologicznych aktywistów tez. Badania dotyczące glifosatu są powszechnie dostępne w sieci i każdy rolnik może się z nimi zapoznać.

Jeśli nie wady to może… zalety?

Stosowanie glifosatu ma swoje zalety. Na szczególną uwagę zasługuje tutaj wyraźnie większy plon, a więc wysoka skuteczność preparatów zawierających w składzie ten kontrowersyjny składnik. Ma to szczególne znaczenie w krajach rozwijających się, borykających się z niedoborem żywności. Glifosat sprzyja ograniczeniu areału przeznaczonego na tereny uprawne, a tym samym pośrednio przyczynia się do ograniczenia wycinki lasów. Dodatkowo, wykorzystywanie herbicydów z jego udziałem niweluje konieczność stosowania substancji chemicznych o znacznie większym ryzyku zagrożenia.

Dodaj komentarz