You are currently viewing Postęp hodowlany – nowe odmiany rzepaku!

Postęp hodowlany – nowe odmiany rzepaku!

Wnikliwe badania, prowadzone w ostatnich latach nad rzepakiem, przyniosły zamierzone – pozytywne przede wszystkim z punktu widzenia rolnika – skutki. Specjaliści skupili się na kluczowych dlań kwestiach: zdrowotności, zimotrwałości, wysokości, a także jakości plonowania rośliny. Hodowcy mogą obecnie poszerzyć swoje uprawy o:

  • Odmiany rzepaku wyposażone w dodatkowy gen odporności na żółtaczkę (chroniący przy okazji przed występowaniem suchej zgnilizny kapustnych);
  • Odmiany rzepaku charakteryzujące się ponadprzeciętną zdolnością do przezimowania;
  • Odmiany rzepaku dedykowane specjalnej glebie, a także wybranym regionom kraju;
  • Odmiany rzepaku o zwiększonej zawartości tłuszczu w nasionach.

Co zatem znajdziemy w sklepach? Firma Chemirol poszerzyła swoją dotychczasową ofertę o takie „perełki” jak Dominator. Odmianę charakteryzującą się m.in.: wysokim, stabilnym plonowaniem, jednorodnym kwitnieniem, wysoką zawartością tłuszczu w nasionach, szybkim początkowym wzroście i wysokiej zdrowotności. Na uwagę zasługują również odmiany mieszańcowe hodowli Limagrain: LG Aspect oraz LG Aviron cechujące się wysokim potencjałem plonowania, dużą odpornością na wyleganie, pękanie i osypywanie nasion, a także na wirusa żółtaczki.

Dodaj komentarz