NUFARM Carnadine (200 SL) – koncentrat acetamiprydu na szkodniki ziemniaka, rzepaku i jabłoni m.in.: stonka, chowacz, słodyszek

32,00 69,90 

 • Skuteczna płynna forma acetamiprydu
 • Bezpieczny dla owadów zapylających
 • Zwalcza szkodniki we wszystkich stadiach rozwojowych od larw po owady dorosłe
 • Działa wgłębnie i powierzchniowo
 • karencja: 7dni – ziemniak, 14dni – jabłoń, 28dni – rzepak
EAN: Producent: Nufarm SKU: CARNADINE Kategorie: , Tagi: ,

Dostępne warianty produktu

POJEMNOŚĆIlośćCena 
100 ml
32,00 
250 ml
69,90 

Opis

CARNADINE 200 SL

Rodzaj: środek owadobójczy

Producent: NuFarm

Substancja aktywna: acetamipryd (związek z grupy neonikotynoidów) 200 g/l (17,6%)

Forma: koncentrat

Pojemność: 100 ml | 250 ml

Sposób działania: środek formie koncentratu rozpuszczalnego w wodzie (SL), o działaniu kontaktowym i żołądkowym; na roślinie działa powierzchniowo, wgłębnie i układowo

Uprawy: ziemniak, rzepak ozimy i jary, jabłoń

Zwalcza: szkodniki ssące i gryzące; larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej, chowacz brukwiaczek, chowacz czterozębny, chowacz podobnik, pryszczarek kapustnik, owocówka jabłkóweczka, słodyszek rzepakowy, mszyca jabłoniowa i inne

 

CARNADINE OPIS

INSEKTYCYD w formie koncentratu rozpuszczalnego w wodzie (SL), o działaniu kontaktowym i żołądkowym. Na roślinie działa powierzchniowo, wgłębnie i układowo.

Zgodnie z klasyfikacją IRAC substancja czynna acetamipryd zaliczana jest do grupy neonikotynoidów (grupa 4A).

 

CARNADINE STOSOWANIE

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych lub sadowniczych.

 

Ziemniak

stonka ziemniaczana (larwy i chrząszcze)

 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,18 l/ha
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,12-0,18 l/ha Wyższą z zalecanych dawek należy zastosować w przypadku bujnie rozwiniętej naci ziemniaczanej lub dużej liczebności stonki ziemniaczanej.
 • Termin stosowania: zabieg wykonać w momencie składania jaj i masowego wylęgu larw, od fazy gdy drugi liść właściwy jest rozwinięty na pędzie głównym (min. 4 cm) do końca fazy rozwoju owoców (BBCH 12-79).
 • Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym:1

 

Rzepak ozimy

chowacz brukwiaczek

 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15-0,3 l/ha
 • Liczba zabiegów: 1
 • Termin stosowania: Stosować po wystąpieniu chrząszczy na plantacji, zgodnie z sygnalizacją. Zabieg wykonać w fazie wydłużania pędu, od momentu, gdy widoczne jest pierwsze międzywęźle do fazy 9 międzywęźli (BBCH 31-39).
 • Zalecana ilość wody: 200-400 L/ha
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

chowacz czterozębny

 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15-0,3 l/ha
 • Liczba zabiegów: 1
 • Termin stosowania: Zabieg wykonać od fazy, gdy widoczne jest pierwsze międzywęźle do fazy „żółtego pąka”, gdy widoczne są pierwsze płatki, a pąki kwiatowe są nadal zamknięte (BBCH 31-59).
 • Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

 

słodyszek rzepakowy

 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,18-0,3 l/ha
 • Liczba zabiegów: 1
 • Termin stosowania: Stosować po wystąpieniu chrząszczy na plantacji, zgodnie z sygnalizacją. Zabieg wykonać od fazy, gdy pąki kwiatowe zamknięte są w liściach do otwarcia pierwszych kwiatów (BBCH 50-60).
 • Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

chowacz podobnik, pryszczarek kapustnik

 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15-0,3 l/ha
 • Liczba zabiegów: 1
 • Termin stosowania: Zabieg wykonać od początku fazy kwitnienia, gdy jest co najmniej 10% otwartych kwiatów na głównym kwiatostanie (faza początku kwitnienia) do początku fazy rozwoju owoców, gdy 10% łuszczyn osiągnęło typową wielkość (BBCH 61-71).
 • Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
 • Maksymalna liczba zabiegów w rzepaku ozimym w sezonie wegetacyjnym: 2
 • Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dn

 

Jabłoń

owocówka jabłkóweczka

 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2- 0,4 l/ha.
 • Liczba zabiegów: 1
 • Termin stosowania: Opryskiwać na początku lotu motyli i masowego składania jaj, zgodnie z sygnalizacją, to jest w fazie rozwojowej jaja szkodnika zwanej „czarną główką”. Środek stosować od początku okresu kwitnienia, gdy jest otwartych jest około 20% kwiatów (BBCH 62) do początku okresu karencji, najpóźniej 14 dni przed zbiorem owoców.
 • Zalecana ilość wody: 500-900 l/ha
 • W przypadku tego zastosowania środków zawierających acetamipryd nie wolno stosować w kolejnym roku, niezależnie od dawki.

mszyca jabłoniowa

 • Zalecana/maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,125 l/ha
 • Liczba zabiegów: 1
 • Termin stosowania: Środek stosować od początku okresu kwitnienia, gdy jest otwartych jest około 20% kwiatów (BBCH 62) do początku okresu karencji, tj. najpóźniej 14 dni przed zbiorem owoców.
 • Zalecana ilość wody: 500-900 l/ha
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
 • Maksymalna liczba zabiegów w uprawie jabłoni w sezonie wegetacyjnym: 2
 • Odstęp między zabiegami: co najmniej 8 dni

Uwaga:

Środków zawierających substancję czynną acetamipryd zastosowanych w uprawie jabłoni w dawce 0,4 l/ha, nie stosować częściej niż co drugi sezon na tym samym obszarze.

 

STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik.

 

Rzepak jary

chowacz czterozębny

 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15-0,3 l/ha
 • Liczba zabiegów: 1
 • Termin stosowania: Zabieg wykonać od fazy, gdy widoczne jest pierwsze międzywęźle do fazy „żółtego pąka”, gdy widoczne są pierwsze płatki, a pąki kwiatowe są nadal zamknięte (BBCH31-59).
 • Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

słodyszek rzepakowy

 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,18-0,3 l/ha
 • Liczba zabiegów: 1
 • Termin stosowania: Zabieg wykonać od fazy, gdy pąki kwiatowe zamknięte są w liściach do otwarcia pierwszych kwiatów (BBCH 50-60).
 • Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

chowacz podobnik, pryszczarek kapustnik,

 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2-0,3 l/ha
 • Liczba zabiegów: 1
 • Termin stosowania: Zabieg wykonać od fazy, gdy jest co najmniej 10% otwartych kwiatów na głównym kwiatostanie (początek fazy kwitnienia) do momentu gdy 10% łuszczyn osiągnęło typową wielkość (BBCH 61-71).
 • Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
 • Maksymalna liczba zabiegów w uprawie rzepaku jarego w sezonie wegetacyjnym: 2
 • Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni

 

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, OKRESY KARENCJI I SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

Jabłoń- 14 dni

Ziemniaki- 7 dni

Rzepak- 28 dni

1. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

 • znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,
 • nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

2. W celu zminimalizowania ryzyka uodparniania się zwalczanych szkodników na acetamipryd w przypadku konieczności powtórzenia zabiegu zamiast środka zawierającego acetamipryd (grupa IRAC 4A) zaleca się stosować insektycyd zawierający substancję czynną z innej grupy chemicznej, o innym mechanizmie działania wg klasyfikacji IRAC.

3. Termin zabiegu wyznaczyć za pomocą dostępnych metod sygnalizacji pojawu szkodników.

4. Opryskiwanie przeciwko szkodnikom (zwłaszcza ssącym) wykonać dokładnie, pokrywając wszystkie części roślin cieczą użytkową.

 

NASTĘPSTWO ROŚLIN

Środek nie stanowi zagrożenia dla roślin uprawianych następczo.

 

UWAGA !!!

W przypadku zakupu  środków ochrony roślin  należy  z nich  korzystać z zachowaniem należytego bezpieczeństwa. Na etykiecie produktu znajdują się informacje, z którymi należy się zapoznać przed każdorazowym użyciem danego środka. Należy również przestrzegać wszystkich wskazówek dotyczących bezpieczeństwa i możliwych opisanych zagrożeń zamieszczonych na etykiecie.

Środki ochrony roślin do użytku profesjonalnego mogą być nabyte tylko i wyłącznie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w ustawie (art. 28 Ustawy z dnia. 8 marca 2013 r. o Środkach Ochrony Roślin Dz.U.2018 poz.1310 z późn. zm.).

Dokonując zakupu kupujący oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią i spełnia warunki zawarte w art. 28 Ustawy z dnia. 8 marca 2013 r. o Środkach Ochrony Roślin (Dz.U.2018 poz.1310 z późn. zm.), a ponadto wyraża zgodę na przesyłanie faktur w formie elektronicznej zgodnie z art. 106n ustawy z dn. 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.)

 

 

Informacje dodatkowe

Waga 0,2 kg
Wymiary 8 × 8 × 16 cm
DZIAŁANIE

Owadobójcze

FORMA

Koncentrat

SPOSÓB UŻYCIA

Do opryskiwaczy

SUBSTANCJA GŁÓWNA

acetamipryd

UPRAWA

jabłoń, rzepak, sady jabłoniowe, ziemniak, rzepak jary, rzepak ozimy

ZWALCZA

chowacz brukwiaczek, chowacz czterozębny, chowacz podobnik, larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej, mszyca jabłoniowa, owocówka jabłkóweczka, pryszczarek kapustnik, słodyszka rzepakowego, stonka ziemniaczana, szkodniki gryzące, szkodniki ssące

POJEMNOŚĆ

100 ml, 250 ml

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „NUFARM Carnadine (200 SL) – koncentrat acetamiprydu na szkodniki ziemniaka, rzepaku i jabłoni m.in.: stonka, chowacz, słodyszek”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Może spodoba się również…