You are currently viewing Zrozumieć oznaczenia środków ochrony roślin

Zrozumieć oznaczenia środków ochrony roślin

Zrozumieć oznaczenia środków ochrony roślin - czego nam potrzeba a co kupujemy

W gąszczu ofert środków ochrony roślin pojawiają się oznaczenia, które mogą być nie do końca jasne. Warto je natomiast znać ponieważ ułatwią nam wyszukiwanie oczekiwanego produktu. Oznaczenia te zawarte są w nazwie danego środka a odnoszą się do jego formy użytkowej. Jest to ważna informacja ponieważ forma użytkowa stanowi o wydajności środka, o wygodzie – a czasami nawet możliwości użycia w danej sytuacji a ponadto znajomość formy użytkowej pomoże nam nie stracić pieniędzy w sytuacji gdy w jednej cenie oferowany jest na przykład środek o oznaczeniu AL i SL…

Jaka jest różnica?

Oznaczenie AL, informuje że dany produkt to ciecz do stosowania w postaci nierozcieńczonej czyli kupując 1 litr mamy do wykorzystania dokładnie 1 litr przykładem może tu być gotowy roztwór środka ROUNDUP HOBBY, natomiast SL jest to koncentrat rozpuszczalny – czyli płynna jednorodna forma użytkowa do stosowania jako roztwór substancji czynnej po rozcieńczeniu wodą, więc kupując 1 litr koncentratu możemy stworzyć z niego nawet kilkanaście litrów cieczy użytkowej (np. ROUNDUP FLEX 200-400ml w 10 litrach wody pozwoli stworzyć 10 Litrów cieczy użytkowej o stężeniu 2%-4% tak jak zalecana).

Jeszcze troszkę cyferek…

Przed oznaczeniem formy użytkowej znajduje się informacja o zawartości substancji czynnej odpowiedzialnej za działanie środka np. AMISTAR 250 SC zawiera 250g azoksystrobiny w 1 litrze produktu, ORKAN 350 SL na skrzyp polny zawiera w 1 litrze 90g MCPA i 260g glifosatu czyli łącznie 350g substancji czynnej w jednym litrze.

Dla ułatwienia zakupów poniżej zamieszczamy tabelkę prezentującą najczęściej spotykane formy użytkowe środków ochrony rośli, jednak pamiętajmy aby przede wszystkim kupować ze sprawdzonych źródeł oferujących oryginalne środki ochrony roślin, zapewniających obsługę i doradztwo.

 

KodRodzaj formy użytkowejOpis
ABZiarnoPrzynęta w postaci ziarna.
ALCieczInna ciecz do stosowania w postaci nierozcieńczonej, która
nie jest opisana specyficznym kodem.
BBPrzynęta w blokachSpecjalna forma przynęty.
DSProszek do suchego
zaprawiania nasion
Proszek do bezpośredniego zastosowania na nasiona.
ECKoncentrat do sporządzania emulsji wodnejPłynna jednorodna forma użytkowa do stosowania jako emulsja po rozcieńczeniu wodą.
EWEmulsja, olej w wodziePłynna niejednorodna forma użytkowa utworzona z substancji aktywnej rozpuszczonej w rozpuszczalniku
organicznym i zemulgowanej w wodzie.
FSPłynny koncentrat do
zaprawiania nasion
Trwała zawiesina do stosowania bezpośrednio na nasiona lub po rozcieńczeniu.
GRGranuleStała forma użytkowa w postaci granul o określonych
wymiarach, gotowa do stosowania.
LALakierForma użytkowa tworząca warstwę pokrywającą na bazie
rozpuszczalnika.
PAPastaSubstancja tworząca warstwę pokrywającą na bazie wody.
PCKoncentrat w postaci żelu lub
pasty
Stała lub półpłynna forma użytkowa do stosowania jako żel lub pasta do rozcieńczenia wodą.
SPProszek rozpuszczalny w
wodzie
Forma użytkowa w postaci proszku do stosowania jako
roztwór substancji aktywnej w wodzie, mogąca również zawierać nierozpuszczalne składniki obojętne.
SCKoncentrat w postaci stężonej
zawiesiny
Trwała zawiesina rozdrobnionych cząstek substancji aktywnej, która może zawierać inne rozpuszczone
substancje aktywne, do stosowania po rozcieńczeniu wodą.
SLKoncentrat rozpuszczalnyPłynna jednorodna forma użytkowa do stosowania jako roztwór substancji czynnej po rozcieńczeniu wodą.
SPProszek rozpuszczalny w
wodzie
Forma użytkowa w postaci proszku do stosowania jako
roztwór substancji czynnej w wodzie, mogąca również zawierać nierozpuszczalne składniki obojętne.
ULCiecz ultraniskoobjętościowa
ULV
Jednorodna ciecz gotowa do stosowania aparaturą
ultraniskoobjętościową – ULV.
WGGranule do sporządzania
zawiesiny wodnej
Forma użytkowa zawiesiny wodnej składająca się z granul do
stosowania po ich zdyspergowaniu w wodzie.
WPProszek do sporządzania
zawiesiny wodnej
Forma użytkowa w postaci proszku do stosowania jako
zawiesina po jej zdyspergowaniu w wodzie.
WSProszek do sporządzania zawiesiny wodnej służący do
zaprawiania
Proszek do sporządzania zawiesiny o wysokim stężeniu w formie papki, służący do zaprawiania nasion.

Dodaj komentarz