Wprowadzenie do Prawidłowego Żywienia Cieląt: Klucz do Długowieczności Krów

Żywienie i pielęgnacja cielęcia w pierwszych tygodniach po jego urodzeniu decyduje w znacznej mierze o jego wydajności w kolejnych etapach życia. Prawidłowy odchów cieląt to w rzeczy samej gwarancja długowieczności krów.
Cielę po urodzeniu powinno jak najszybciej wypić ok. 2 – 3 litry pierwszej wartościowej siary. Po okresie odpojenia siarą, cielęta do ukończenia 1 miesiąca życia pojone są mlekiem pełnym lub preparatem mleko-zastępczym, w którym znajduje się wyłącznie białko pochodzenia mlecznego. Po ukończeniu 1 tygodnia życia zaczynamy podawać starter granulowany albo w formie musli – o zawartości około 20% białka ogólnego. Starter dla cieląt powoduje szybki rozwój żwacza. Nie zapominajmy o wodzie, którą od 4 dnia po urodzeniu należy podawać cielętom w nieograniczonej ilości, gdyż jest ona warunkiem koniecznym do szybkiego odchowu.

Optymalne Żywienie Cieląt w Pierwszych Miesiącach

Od 30 do 50 dnia życia cielęcia należy podawać mu mleko pełne lub preparat mleko-zastępczy oraz starter dla cieląt o zawartości 20% białka ogólnego.
Od 7 tygodnia życia ograniczamy zużycie paszy płynnej o połowę w porannym i wieczornym karmieniu, podając ciągle paszę starter lub starter dla cieląt z dodatkiem ziarna kukurydzy, pamiętając o koncentracji białka – na poziomie 20%. Po ukończeniu 2 miesięcy życia cielęta powinny zjadać 3,0 – 3,5 kg startera granulowanego lub z dodatkiem ziarna kukurydzy o koncentracji 20% białka ogólnego Po ukończeniu przez cielęta 3 miesięcy życia możemy wprowadzić do żywienia kiszonkę lub sianokiszonkę z traw zaczynając od 0,3 kg suchej masy dziennie, systematycznie zwiększając jej ilość do 1,0 kg suchej masy dziennie. Można ograniczyć zużycie siana zastępując go kiszonką z traw i kiszonką z kukurydzy. W tym okresie cielęta winny otrzymywać paszę starter dla cieląt lub starter z ziarnem kukurydzy w ilości ok. 2,0 – 2,5 kg dziennie.