SYNGENTA Actellic (500 EC) – zwalcza wołka zbożowego i inne szkodniki w nasionach siewnych

329,90 

  • Dezynsekcja pustych pomieszczeń
  • Dezynsekcja nasion siewnych oraz przeznaczonych do konsumpcji
Producent: Syngenta SKU: SGT_ACTELLIC_1 Kategorie: , Tagi: , ,

Opis

ACTELLIC DO DEZYNSEKCJI MAGAZYNÓW ZBOŻOWYCH

Rodzaj: Insektycyd (owadobójczy)

Producent: Syngenta Polska Sp. z o.o.

Pojemność: 1L

Forma: koncentrat

Substancja główna: pirymifos metylowy (związek z grupy fosforoorganicznych) – 500 g/l (49,02%)

 

Środek owadobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, o działaniu kontaktowym, żołądkowym i gazowym, przeznaczony do dezynsekcji pustych pomieszczeń magazynowych oraz nasion siewnych i przeznaczonych do konsumpcji.

 

Dezynsekcja pustych pomieszczeń: 
wołek zbożowy, spichrzel surynamski, trojszyk ulec

Opryskiwać za pomocą opryskiwaczy lub zamgławiaczy automatycznych nie wymagających obecności operatora podczas zabiegu.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 litr środka uzupełniony do 10 l wodą na 1000 m2 powierzchni ścian, podłóg i sufitów.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 litr środka uzupełniony do 10 l wodą na 1000 m2 powierzchni ścian, podłóg i sufitów.

Po zabiegu pomieszczenie pozostawić zamknięte możliwie jak najdłużej, co najmniej 4 godziny.

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

 

Uwagi:

1. Przed przystąpieniem do dezynsekcji szczelnie zamknąć drzwi i okna oraz wyłączyć wentylację.
2. Nie opryskiwać emulsją wodną części maszyn, silników elektrycznych, transmisji przekładniowych itp.
3. Nie opryskiwać obiektów nasłonecznionych.
4. Po dezynsekcji obiekt można oddać do użytku po wyschnięciu opryskanej powierzchni i dokładnym wywietrzeniu pomieszczenia.
5. Środek może gorzej działać w magazynach z cementu włóknistego.
6. W przypadku ochrony składowanego jęczmienia słodowego niezbędne jest przeprowadzenie badań oceniajacych zdolność słodowania.

 

Dezynsekcja nasion siewnych oraz przeznaczonych do konsumpcji
pszenica, pszenżyto, jęczmień, owies :
wołek zbożowy, spichrzel surynamski, trojszyk ulec

Opryskiwać nasiona znajdujące się na pasie transmisyjnym.
Zalecana dawka dla jedorazowego zastosowania: 8 ml środka w 0,75 l – 1,0 l wody na 1 tonę nasion.
Maksymalna dawka dla jedorazowego zastosowania: 8 ml środka w 0,75 l – 1,0 l wody na 1 tonę nasion.
Ilość wody dostosować do prędkości taśmy transmisyjnej.
Przy ilości ziarna 22,5 – 45 ton/godzinę stosować 0,75 litra wody, przy przepływie poniżej 22,5 tony 1,5 litra wody.
Opryskiwanie średnio lub grubokropliste.
Uwaga: nie opryskiwać ziarna składowanego w pryzmach lub uprzednio traktowanego już środkiem Actellic 500 EC.
Najlepiej zlecić wykonanie zabiegu wyspecjalizowanemu zakładowi usługowemu.

 

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ:

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza lub zamgławiacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza lub zamgławiacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz mechanicznie wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza lub zamgławiacza z przygotowaną cieczą użytkową.
Sporządzoną ciecz użytkową zużyć tego samego dnia.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY

Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz skażenia gruntu, tj.:
– po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli jest to możliwe lub
– unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub
– unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

 

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

Środki ostrożności dla osób stosujących środek i pracowników:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne, ochronę oczu i twarzy oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.
Nie wdychać oparów.
Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.
Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
Dla ludzi – 7 dni
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):
Nie dotyczy
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):
Nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo: Nie dotyczy

 

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
–  w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
–  w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą,
–  z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/ otwartego ognia/gorących powierzchni. – Palenie wzbronione,
–  w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu,
–  W pojemniku szczelnie zamkniętym, w temperaturze 0 – 30°C.

 

UWAGA :

W przypadku zakupu środków ochrony roślin należy z nich korzystać z zachowaniem należytego bezpieczeństwa. Na etykiecie produktu znajdują się informacje, z którymi należy się zapoznać przed każdorazowym użyciem danego środka. Należy również przestrzegać wszystkich wskazówek dotyczących bezpieczeństwa i możliwych opisanych zagrożeń zamieszczonych na etykiecie.

Środki ochrony roślin do użytku profesjonalnego mogą być nabyte tylko i wyłącznie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w ustawie (art. 28 Ustawy z dnia. 8 marca 2013 r. o Środkach Ochrony Roślin Dz.U.2018 poz.1310 z późn. zm.).

Dokonując zakupu kupujący oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią i spełnia warunki zawarte w art. 28 Ustawy z dnia. 8 marca 2013 r. o Środkach Ochrony Roślin (Dz.U.2018 poz.1310 z późn. zm.), a ponadto wyraża zgodę na przesyłanie faktur w formie elektronicznej zgodnie z art. 106n ustawy z dn. 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.)

Informacje dodatkowe

Waga 1 kg
SPOSÓB UŻYCIA

Do opryskiwaczy

SUBSTANCJA GŁÓWNA

pirymifos metylowy

ZWALCZA

Spichrzel surynamski, trojszyk ulec, wołek zbożowy

UPRAWA

jęczmień, owies, pszenica, pszenżyto

DZIAŁANIE

Owadobójcze

FORMA

Koncentrat

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „SYNGENTA Actellic (500 EC) – zwalcza wołka zbożowego i inne szkodniki w nasionach siewnych”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Może spodoba się również…