HELM Agenor – efektywny herbicyd na bazie glifosatu (450 SL)

EAN: Producent: Helm SKU: HLM_Agenor_450SL Kategoria:

Opis

AGENOR SL 450 GLIFOSAT 1l CHWASTY PERZ

Rodzaj: środek chwastobójczy (herbicyd)

Producent: HELM AG

Pojemność: 1 l / 5L

Substancja aktywna: glifosat (związek z grupy kwasów aminofosforowych) w formie soli izopropyloaminowej – 450 g/l (37,5%)

Forma: koncentrat

Sposób działania: środek chwastobójczy w postaci koncentratu służącego do przygotowania roztworu wodnego do nalistnej aplikacji przy użyciu opryskiwaczy polowych i ręcznych

Uprawy: Grusza, Jabłoń, Jęczmień jary, Jęczmień ozimy, Pszenica jara, Pszenica ozima, Pszenżyto jare, Pszenżyto ozime, Rzepak ozimy, Użytki zielone

Zwalcza: perz właściwy oraz roczne i wieloletnie chwasty jednoliścienne  i dwuliścienne

OPIS DZIAŁANIA

Agenor 450 SL jest herbicydem w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, stosowanym nalistnie, w uprawie zbóż, rzepaku ozimego, i po zbiorze roślin uprawnych oraz w sadach jabłoniowych i gruszowych, a także na użytkach zielonych. Do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych i sadowniczych. Nie stosować przy użyciu opryskiwaczy ręcznych.

DZIAŁANIE NA CHWASTY

Agenor 450 SL jest dolistnym herbicydem o działaniu systemicznym. Pobierany poprzez zielone części roślin (liście, zielone pędy i niezdrewniałą korę), przemieszczany w całej roślinie dociera do jej części podziemnych (korzenie, rozłogi itp.) powodując zahamowanie wzrostu i rozwoju w ciągu 1 doby, a następnie ich zamieranie. Pierwsze objawy działania środka (żółknięcie i więdnięcie) widoczne są po upływie 7-10 dni od zabiegu. Całkowite zamieranie roślin następuje po około 4 tygodniach. Wysoka temperatura i wilgotność powietrza oraz silne nasłonecznienie przyśpieszają działanie środka.

Chwasty wrażliwe na środek w dawce w 4,0 l/ha:

fiołek polny, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, miotła zbożowa, ostrożeń polny, perz właściwy, przetacznik perski, przetacznik polny, przytulia czepna, rdest powojowy, samosiewy rzepaku, samosiewy zbóż, starzec zwyczajny, tasznik pospolity, wiechlina łąkowa, wiechlina roczna, życica trwała.

Chwasty średnio wrażliwe na środek w dawce w 4,0 l/ha:

koniczyna polna, mniszek pospolity, szczyr roczny, żółtlica drobnokwiatowa.

Chwasty średnio odporne na środek w dawce w 4,0 l/ha:

szczaw zwyczajny.

Chwasty wrażliwe na środek w dawce w 2,5 l/ha:

chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita.

Chwasty średnio wrażliwe na środek w dawce w 2,5 l/ha:

chaber bławatek, fiołek polny, komosa biała, perz zwyczajny.

STOSOWANIE ŚRODKA

A. Pola uprawne po zbiorze roślin uprawnych, przed rozpoczęciem upraw pożniwnych – zwalczanie perzu właściwego i innych chwastów

Przygotowanie pola pod uprawę

Termin stosowania: Środek stosować od połowy sierpnia do późnej jesieni na zielone, intensywnie rosnące chwasty.

Po zbiorze rośliny uprawnej, a przed zastosowaniem środka nie wykonywać żadnych zabiegów

uprawowych.

W momencie opryskiwania perz powinien osiągnąć wysokość 10-25 cm i wytworzyć co najmniej 3-4 w pełni wykształcone liście. Jednoroczne chwasty jednoliścienne powinny mieć co najmniej 5 cm wysokości, a chwasty dwuliścienne powinny w pełni wykształcić dwa liście właściwe.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Zalecana ilość wody: 100 – 400 l/ha

B. Sady (jabłoń, grusza)

Termin stosowania: Środek można stosować od wiosny do lata, na intensywnie rosnące chwasty, które osiągnęły wysokość 15-20 cm.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha

UWAGI

1. Przed opryskiwaniem usunąć mechanicznie wszystkie odrosty korzeniowe.

2. Opryskiwać w sposób bezpieczny, najlepiej stosując opryskiwacze z osłonami, tak aby krople cieczy użytkowej nie przedostały się na liście, pędy i nie zdrewniałą korę drzew ze względu na możliwość uszkodzenia roślin.

C. Użytki zielone

Środek do stosowania w celu odnowienia łąk i pastwisk.

Termin stosowania: Środek stosuje się, gdy chwasty osiągną wysokość 15 cm. W momencie

opryskiwania perz powinien wytworzyć co najmniej 3-4 w pełni wykształcone liście.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha

D. Pola uprawne przed zbiorem zbóż

D.1. Zwalczanie perzu oraz innych chwastów uniemożliwiających zbiór.

Uwaga:

Zabieg można przeprowadzić wyłącznie w przypadku i miejscach wystąpienia dużego nasilenia chwastów uniemożliwiających zbiór.

Pszenica ozima, pszenica jara, pszenżyto ozime, pszenżyto jare, jęczmień ozimy, jęczmień jary.

Termin stosowania: Środek stosować w fazie dojrzałości woskowej ziarna, gdy jego wilgotność wynosi 20-30%, to jest na 7 – 14 dni przed przewidywanym zbiorem.

W momencie wykonywania zabiegu chwasty powinny być zielone i znajdować się w fazie intensywnego rozwoju.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha

Liczba zabiegów: 1

Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha

D.2. Desykacja

Uwaga:

Dopuszcza się zastosowanie na plantacji zbóż lub jej części wyłącznie w sytuacji, gdy stan uprawy lub warunki pogodowe uniemożliwiają osiągnięcie w sposób naturalny jednoczesnej fazy dojrzałości zbóż do zbioru.

Termin stosowania: Środek stosować w fazie dojrzałości woskowej ziarna, gdy jego wilgotność wynosi 20-30%, to jest na 7 -14 dni przed przewidywanym zbiorem.

Pszenica ozima

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,2 l/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,2 l/ha

Pszenica jara, pszenżyto ozime, pszenżyto jare, jęczmień ozimy, jęczmień jary

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha

Liczba zabiegów: 1

Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym w uprawie zbóż: 1

PRZECIWWSKAZANIA

1. Nie stosować środka w zbożach z wsiewkami oraz na plantacjach przeznaczonych do produkcji materiału siewnego oraz na cele browarnicze.

2. Słomy zbóż nie używać jako podłoża ani podściółki ogrodniczej.

3. Słomę zbóż można używać jako paszy lub podściółki dla zwierząt.

UWAGI

1. W okresie występowania wysokich temperatur w ciągu dnia zabieg wykonać rano lub późnym popołudniem.

2. Zbiór kombajnowy wykonywać pod kątem prostym lub w kierunku przeciwnym do przejazdu opryskiwacza.

E. Pola uprawne przed zbiorem rzepaku ozimego

– Zwalczanie perzu oraz innych chwastów uniemożliwiających zbiór, desykacja

Uwaga

Dopuszcza się zastosowanie na plantacji rzepaku lub jej części w sytuacji wystąpienia dużego nasilenia chwastów uniemożliwiających zbiór lub gdy stan uprawy lub warunki pogodowe uniemożliwiają osiągnięcie w sposób naturalny jednoczesnej fazy dojrzałości rzepaku do zbioru.

Termin stosowania: Środek stosować, gdy wilgotność nasion wynosi (mierzona wilgotnościomierzem) poniżej 30%. W momencie wykonywania zabiegu chwasty powinny być zielone i znajdować się w fazie intensywnego rozwoju. Termin stosowania musi uwzględnić okres karencji środka.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha

PRZECIWWSKAZANIE

Nie stosować środka na plantacjach nasiennych.

UWAGI

1. W okresie występowania wysokich temperatur w ciągu dnia zabieg wykonać rano lub późnym popołudniem.

2. Zbiór kombajnowy wykonywać pod kątem prostym lub w kierunku przeciwnym do przejazdu opryskiwacza

NASTĘPSTWO ROŚLIN

Na polu na którym stosowano środek Agenor 450 SL można uprawiać wszystkie rośliny. Zabiegi uprawowe, siew lub sadzenie można rozpocząć gdy na zwalczanych chwastach wystąpią objawy działania środka (żółknięcie i więdnięcie), jednak nie wcześniej niż po 5-7 dniach.

AGENOR SL 450 GLIFOSAT 1l CHWASTY PERZ

UWAGA !!!

W przypadku zakupu  środków ochrony roślin  należy  z nich  korzystać z zachowaniem należytego bezpieczeństwa. Na etykiecie produktu znajdują się informacje, z którymi należy się zapoznać przed każdorazowym użyciem danego środka. Należy również przestrzegać wszystkich wskazówek dotyczących bezpieczeństwa i możliwych opisanych zagrożeń zamieszczonych na etykiecie.

Środki ochrony roślin do użytku profesjonalnego mogą być nabyte tylko i wyłącznie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w ustawie (art. 28 Ustawy z dnia. 8 marca 2013 r. o Środkach Ochrony Roślin Dz.U.2018 poz.1310 z późn. zm.).

Dokonując zakupu kupujący oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią i spełnia warunki zawarte w art. 28 Ustawy z dnia. 8 marca 2013 r. o Środkach Ochrony Roślin (Dz.U.2018 poz.1310 z późn. zm.), a ponadto wyraża zgodę na przesyłanie faktur w formie elektronicznej zgodnie z art. 106n ustawy z dn. 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.)

Informacje dodatkowe

Waga 1,5 kg
Wymiary 11 × 11 × 20 cm
SUBSTANCJA GŁÓWNA

glifosat

UPRAWA

grusza, jabłoń, jęczmień jary, jęczmień ozimy, pszenica, pszenica jara, pszenica ozima, pszenżyto, pszenżyto jare, pszenżyto ozime, rzepak, użytki zielone

ZWALCZA

chwasty, chwasty dwuliścienne, chwasty jednoliścienne, perz właściwy

POJEMNOŚĆ

1L, 5L

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „HELM Agenor – efektywny herbicyd na bazie glifosatu (450 SL)”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Może spodoba się również…