BAYER Sencor Liquid (600 SC) – Silnie skoncentrowana metrybuzyna do skutecznego zwalczania chwastów w uprawach warzyw

 • Bardzo mocna koncentracja metrybuzyny (600g / litr)
 • Zwalcza chwasty jednoliścienne i dwuliścienne
 • Do zwalczania chwastów prosowatych i dwuliściennych stosować naprzemiennie ze środkiem Titus 25WG
 • Środek dla użytkowników profesjonalnych
EAN: 5908229369005Producent: Bayer SKU: BAY_sencor_liq_ Kategorie: ,

Opis

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

Rodzaj: środek chwastobójczy (herbicyd)

Producent: Bayer Group

Pojemność: 250 ml | 1 L

Substancja aktywna:

metrybuzyna (związek z grupy triazynonów) – 600 g w 1 litrze (52,2%)

Forma: koncentrat

Sposób działania: w formie zawiesiny olejowej do rozcieńczania wodą, stosowanym nalistnie

Uprawy: ziemniaków, marchwi, pomidorów z rozsady, soi i szparagów

Zwalcza: do  zwalczania chwastów dwuliściennych i jednoliściennych

 

OPIS DZIAŁANIA

Sencor Liquid 600 SC jest środkiem chwastobójczym, koncentratem w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, przeznaczonym do zwalczania chwastów dwuliściennych i niektórych jednoliściennych w uprawie ziemniaków, marchwi, pomidorów z rozsady, soi i szparagów.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

 

DZIAŁANIE NA CHWASTY

Chwasty wrażliwe: dymnica pospolita, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnoty, krzywoszyj polny, maruna bezwonna, pokrzywa żegawka, przetacznik polny, przetacznik perski, starzec zwyczajny, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowa, komosa biała.

Chwasty średnio wrażliwe: chwastnica jednostronna, rdest powojowaty.

Chwasty średnio odporne: przytulia czepna, psianka czarna.

 

STOSOWANIE ŚRODKA

1. Ziemniak

a) zabieg jednorazowy przed wschodami ziemniaka, po obredleniu i ostatecznym ukształtowaniu redlin

 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 l/ha.
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 – 1 l/ha.

b) zabieg jednorazowy po wschodach ziemniaka, gdy rośliny osiągnęły wysokość 13-15 cm, a chwasty są w fazie siewek.

 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha.
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
 • Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

c) dawki dzielone (2 zabiegi w sezonie)

– pierwszy zabieg tuż przed wschodami ziemniaków, po uprzednim obredleniu i ostatecznym ukształtowaniu redlin

 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha

– drugi zabieg (w odstępie min.7 dni) na chwasty jednoliścienne w fazie 1-3 liści, chwasty dwuliścienne w fazie 2-4 liści, ziemniaki do 15 cm wysokości.

 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha.
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
 • Odstęp między zabiegami: 7 dni.
 • Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Do jednoczesnego zwalczania chwastów prosowatych i dwuliściennych środek Sencor Liquid 600 SC stosować łącznie lub przemiennie ze środkiem Titus 25 WG.

a) zabieg jednorazowy po wschodach ziemniaka, chwasty jednoliścienne w fazie 1-3 liści, chwasty dwuliścienne w fazie 2-4 liści, ziemniaki do 15 cm wysokości. Sencor Liquid 600 SC 0,3 l/ha + Titus 25 WG 50 g/ha + Trend 90 EC w stężeniu 0,1%

b) zabieg dzielony (2 zabiegi w sezonie)

– pierwszy zabieg tuż przed wschodami ziemniaków, po uprzednim obredleniu i ostatecznym ukształtowaniu redlin, środek Sencor Liquid 600 SC stosować w dawce 0,5 l/ha.

– drugi zabieg (w odstępie min.7 dni) na chwasty jednoliścienne w fazie 1-3 liści, chwasty dwuliścienne w fazie 2-4 liści, ziemniaki do 15 cm wysokości, środek Titus 25 WG stosować w dawce 50 g/ha z dodatkiem adiutanta Trend 90 EC w stężeniu 0,1%

Uwagi:

1. Opady deszczu, krótko po zastosowaniu środka zwłaszcza w terminie przed wschodami ziemniaka, mogą powodować przejściowe przejaśnienia roślin.

2. Środek stosowany po wschodach (również w mieszaninach) może powodować przejściowe objawy fitotoksyczności rośliny uprawnej, zwłaszcza odmian bardzo wczesnych i wczesnych ziemniaka, jednak bez ujemnego wpływu na plon.

3. Ze względu na wrażliwość niektórych odmian ziemniaków na Sencor Liquid 600 SC oraz ryzyko uodpornienia się chwastów, w przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się zasięgnięcie informacji u podmiotu wprowadzającego środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Wyższą zalecaną dawkę środka stosować na glebach cięższych i o wyższej zawartości próchnicy.

5. Nie stosować w ziemniakach odmiany Innovator i Vineta.

 

2. Pomidor z rozsady

a) zabieg jednorazowy przed posadzeniem rozsady

 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
 • Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

b) dawki dzielone (zalecane 2 zabiegi w sezonie)

– pierwszy zabieg przed posadzeniem rozsady

 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,35 l/ha
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,35 l/ha

– drugi zabieg w minimum 7 dni po posadzeniu rozsady

 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,35 l/ha.
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,35 l/ha.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
 • Odstęp między zabiegami: 7 dni.
 • Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

 

3. Marchew

a) zabieg jednorazowy w fazie 5-6 liści właściwych:

 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha.
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
 • Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

b) dawki dzielone (zalecane 2 zabiegi w sezonie)

– pierwszy zabieg w fazie 1-2 liści właściwych

 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha.
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha.

– drugi zabieg (w odstępie min.7 dni) w fazie 2-6 liści właściwych

 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha.
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
 • Odstęp między zabiegami: 7 dni.
 • Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Uwagi:

1. Wyższą skuteczność chwastobójczą uzyskuje się metodą dawek dzielonych.

2. Przy nierównomiernych wschodach marchwi, mogą pojawić się przejściowe objawy fitotoksyczności na najmłodszych roślinach. Objawy te z czasem zanikają i nie mają istotnego wpływu na plonowanie i jakość korzeni.

3. Poziom skuteczności w zwalczaniu chwastnicy jednostronnej zależy od fazy rozwojowej chwastu i stopnia uwilgotnienia gleby.

 

Stosowanie środka ochrony roślin w uprawach i zastosowaniach małoobszarowych

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik.

 

1. Soja

 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,55 l/ha.
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,55 l/ha.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
 • Termin stosowania: środek stosować do 3 dni po siewie soi (BBCH 00).
 • Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

2. Szparagi

a) Rozsadnik

 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha.
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
 • Termin stosowania: środek stosować do 10 dni po siewie (BBCH 00).

b) Młode plantacje w drugim roku po posadzeniu karp

 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 l/ha.
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 – 1 l/ha.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
 • Etykieta środka ochrony roślin Sencor Liqui
 • Termin stosowania: zabieg wykonać wiosną na spulchnioną glebę, przed ukazaniem się wypustek.

c) Plantacje plonujące

 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 l/ha.
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 l/ha.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
 • Termin stosowania:
 • a) wiosną na świeżo uformowane wały, lecz nie później niż na tydzień przed ukazaniem się wypustek szparagów lub
 • b) po zakończeniu zbioru bezpośrednio po rozoraniu wałów.
 • Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

 

UWAGA !!!

W przypadku zakupu  środków ochrony roślin  należy  z nich  korzystać z zachowaniem należytego bezpieczeństwa. Na etykiecie produktu znajdują się informacje, z którymi należy się zapoznać przed każdorazowym użyciem danego środka. Należy również przestrzegać wszystkich wskazówek dotyczących bezpieczeństwa i możliwych opisanych zagrożeń zamieszczonych na etykiecie.

Środki ochrony roślin do użytku profesjonalnego mogą być nabyte tylko i wyłącznie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w ustawie (art. 28 Ustawy z dnia. 8 marca 2013 r. o Środkach Ochrony Roślin Dz.U.2018 poz.1310 z późn. zm.).

Dokonując zakupu kupujący oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią i spełnia warunki zawarte w art. 28 Ustawy z dnia. 8 marca 2013 r. o Środkach Ochrony Roślin (Dz.U.2018 poz.1310 z późn. zm.), a ponadto wyraża zgodę na przesyłanie faktur w formie elektronicznej zgodnie z art. 106n ustawy z dn. 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.)

Informacje dodatkowe

Waga 1,2 kg
Wymiary 8 × 8 × 16 cm
DZIAŁANIE

Chwastobójcze

FORMA

Koncentrat

SPOSÓB UŻYCIA

Do opryskiwaczy

SUBSTANCJA GŁÓWNA

metrybuzyna

UPRAWA

pomidor, szparagi, ziemniak, marchew, soja

ZWALCZA

chwastnica jednostronna, dymnica pospolita, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, krzywoszyj polny, maruna bezwonna, pokrzywa żegawka, przetacznik perski, przetacznik polny, rdest powojowaty, starzec zwyczajny, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowa

POJEMNOŚĆ

250 ml, 1L

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „BAYER Sencor Liquid (600 SC) – Silnie skoncentrowana metrybuzyna do skutecznego zwalczania chwastów w uprawach warzyw”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *