TAMINCO BVBA CCC 750SL – Antywylegacz, regulator wzrostu i rozwoju roślin, skracanie źdźbła

97,80 

  • Środek hamuje wzrost
  • Skraca i usztywnia źdźbło zbóż
  • Zapobiega wyleganiu
  • Grubsze i szersze blaszki liściowe o ciemnozielonym zabarwieniu
  • Większa ilość rozgałęzień i łuszczyn na jednej roślinie
  • Wpływa korzystnie na plonowanie
EAN: Producent: Taminco BVBA SKU: TAM_CCC_750_ Kategorie: ,

Dostępne warianty produktu

POJEMNOŚĆIlośćCena 
5L
97,80 
20L
296,70 

Opis

TAMINCO BVBA CCC 750SL

Rodzaj: Regulator wzrostu / Antywylęgacz

Producent: Taminco BVBA

Pojemność: 5L | 20L

Zawartość substancji czynnej:

chlorek chloromekwatu (związek z grupy czwartorzędowych soli amoniowych) – 750 g/l (65,56%).

Forma: koncentrat

 

CCC 750 to regulator wzrostu i rozwoju roślin w formie koncentratu rozpuszczalnego w wodzie.
Środek hamuje wzrost, skraca i usztywnia źdźbło zbóż, w rezultacie zapobiegając ich wyleganiu. Pod
wpływem środka rośliny wykształcają grubsze i szersze blaszki liściowe o ciemnozielonym zabarwieniu.
Skrócenie źdźbła nie wpływa ujemnie na wielkość kłosa i wykształcenie ziarna. Zastosowanie środka
ułatwia mechaniczny zbiór. Zapobiega powstawaniu strat wynikających ze słabego wykształcenia ziarna
i jego porastania.

Środek zastosowany jesienią hamuje wzrost i ogranicza wyleganie rzepaku ozimego, zwiększa ilość
rozgałęzień i łuszczyn na jednej roślinie, co wpływa korzystnie na plonowanie.

Stosowanie środka:
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy
polowych. Środek stosuje się na glebach żyznych, intensywnie nawożonych azotem, a także
w warunkach glebowo – klimatycznych, w których istnieje ryzyko wylegania.

 

Pszenica ozima
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha
Etykieta środka ochrony roślin CCC 750, załącznik do zezwolenia MRiRW 2
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:
– odmiany skłonne do wylegania: 1,8-2,0 l/ha.
– odmiany mniej podatne na wyleganie: 1,2-1,8 l/ha.
Wyższe z zalecanych dawek stosować w warunkach sprzyjających wyleganiu pszenicy.
Termin stosowania:
Opryskiwać na początku fazy strzelania w źdźbło, do momentu kiedy pierwsze kolanko jest widoczne
(lub wyczuwalne) w odległości 1 cm od węzła krzewienia (BBCH 30 – 31). Rośliny
w tym okresie powinny mieć wysokość 15-20 cm.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Pszenica jara
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,2 l/ha.
Termin stosowania:
Opryskiwać na początku fazy strzelania w źdźbło, do momentu kiedy pierwsze kolanko jest widoczne
(lub wyczuwalne) w odległości 1 cm od węzła krzewienia(BBCH 30 – 31). Rośliny
w tym okresie powinny mieć wysokość 15-20 cm.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Pszenżyto ozime (odmiany o długiej słomie)
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 – 2,0 l/ha.
Wyższą z zalecanych dawek stosować w warunkach sprzyjających wyleganiu pszenżyta.
Termin stosowania:
Opryskiwać na początku fazy strzelania w źdźbło, gdy pierwsze kolanko jest conajmniej 1 cm nad
węzłem krzewienia do momentu, gdy 2 kolanko jest conajmniej 2 cm nad kolankiem 1 (BBCH 31-32).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Żyto ozime
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 – 2,0 l/ha.
Wyższą z zalecanych dawek stosować w późniejszych terminach.
Termin stosowania:
Opryskiwać w fazie strzelania w źdźbło, od fazy pierwszego kolanka do fazy widocznego liścia
flagowego, gdy liść flagowy jeszcze nie jest rozwinięty, kłos zaczyna pęcznieć (BBCH 31 – 37).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Etykieta środka ochrony roślin CCC 750, załącznik do zezwolenia MRiRW 3

Owies
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.
Termin stosowania:
Opryskiwać w fazie strzelania w źdźbło od fazy pierwszego do fazy piątego kolanka (BBCH 31-35).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Rzepak ozimy
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5-0,75 l/ha.
Termin stosowania:
Opryskiwać rośliny jesienią, w fazie 4-6 liści rzepaku (BBCH 14-16).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

 

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, OKRESY KARENCJI I SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):
nie dotyczy
1. Zaleca się stosować środek na polach intensywnie nawożonych azotem.
2. Środka nie stosować:
– na glebach o niskiej zasobności, w warunkach niskiego nawożenia azotowego,
– na 3-4 godziny przed spodziewanym deszczem, przed przymrozkami,
– w temperaturze powietrza poniżej 10oC i powyżej 25oC,
– podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie pola,
– na rośliny mokre,
– na plantacjach silnie zachwaszczonych, jeżeli nie zastosowano środków chwastobójczych, ponieważ
skrócenie źdźbeł może stworzyć lepsze warunki dla rozwoju chwastów.
3. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
– znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie pola,
– nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

 

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika
opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej
ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz
w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z
cieczą użytkową.
W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie wymieszać
ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.

 

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Resztki cieczy użytkowej oraz wodę użytą do mycia aparatury należy:
– jeżeli jest to możliwe, po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono
zabieg, lub
Etykieta środka ochrony roślin CCC 750, załącznik do zezwolenia MRiRW 4
– unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację
substancji czynnych środków ochrony roślin, lub
– unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
W przypadku mycia aparatury przy użyciu środków przeznaczonych do tego celu,
z powstałymi popłuczynami należy postępować zgodnie z instrukcją dołączoną do środka myjącego.

 

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DLA OSÓB STOSUJĄCYCH ŚRODEK, PRACOWNIKÓW ORAZ
OSÓB POSTRONNYCH
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które
mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką informację.
Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść
ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków
ochrony roślin w trakcie przygotowywania cieczy roboczej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.

 

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NATURALNEGO
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej
o szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie
strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

 

Okres ważności: 2 lata

 

UWAGA:

W przypadku zakupu środków ochrony roślin należy z nich korzystać z zachowaniem należytego bezpieczeństwa. Na etykiecie produktu znajdują się informacje, z którymi należy się zapoznać przed każdorazowym użyciem danego środka. Należy również przestrzegać wszystkich wskazówek dotyczących bezpieczeństwa i możliwych opisanych zagrożeń zamieszczonych na etykiecie.

Środki ochrony roślin do użytku profesjonalnego mogą być nabyte tylko i wyłącznie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w ustawie (art. 28 Ustawy z dnia. 8 marca 2013 r. o Środkach Ochrony Roślin Dz.U.2018 poz.1310 z późn. zm.).

Informacje dodatkowe

Waga 5 kg
UPRAWA

owies, pszenica jara, pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto ozime, rzepak ozimy

DZIAŁANIE

Antywylęgacz / skracanie źdźbła

FORMA

Koncentrat

SPOSÓB UŻYCIA

Do opryskiwaczy

SUBSTANCJA GŁÓWNA

chlorek chloromekwatu

ZWALCZA

owies głuchy

POJEMNOŚĆ

5L, 20L

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „TAMINCO BVBA CCC 750SL – Antywylegacz, regulator wzrostu i rozwoju roślin, skracanie źdźbła”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Może spodoba się również…