FMC Command (480 EC) – na chwasty rzepaku i warzyw, bloker syntezy karotenoidów

53,00 88,30 

 • Uniwersalny dla rzepaku i wybranych warzyw
 • Niskie zalecane dawki (200-250ml) / 1ha
 • Stosowanie DOGLEBOWE

Dostępne warianty produktu

POJEMNOŚĆIlośćCena 
250ml
53,00 
500ml
88,30 

Opis

Command – doglebowo na chwasty rzepaku i warzyw

 

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

Rodzaj: środek chwastobójczy (herbicyd)

Producent: FMC Agro Polska Sp. z o.o.

Pojemność:  250 ml | 500 ml

Substancja aktywna:

chlomazon (związek z grupy izoksazolidionów) – 480 g /l (46,66%)

Forma: koncentrat

Sposób działania: środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowany doglebowo.

Uprawy:  rzepak ozimy i jary, ziemniak, groch, fasola, marchew, ogórek, seler korzeniowy

Zwalcza: niektóre jednoroczne chwasty dwuliścienne oraz jednoliścienne

 

OPIS DZIAŁANIA

Środek jest herbicydem selektywnym o działaniu układowym, stosowanym doglebowo, występującym w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej.

Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna chlomazon zaliczany jest do grupy F3.

DZIAŁANIE NA CHWASTY

Środek jest herbicydem pobieranym przez korzenie chwastów, powodującym w roślinie hamowanie syntezy karotenoidów. Charakterystycznym objawem działania jest bielenie tkanek. Command 480 EC działa na chwasty głównie w okresie ich kiełkowania. Po jego zastosowaniu chwasty nie wschodzą lub po wschodach bieleją i zasychają.

Chwasty wrażliwe: bodziszek drobny, chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, krzywoszyj polny, poziewnik szorstki, przytulia czepna, tasznik pospolity, tobołki polne.

Chwasty średnio wrażliwe: komosa biała, maruna bezwonna, szarłat szorstki, rdest powojowy, przetacznik rolny, psianka czarna.

Chwasty średnio odporne: rumian polny, żółtlica drobnokwiatowa.

Chwasty odporne: fiołek polny

STOSOWANIE ŚRODKA

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych oraz opryskiwaczy ręcznych.

Ziemniak

 • Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha.
 • Termin stosowania środka: dla zapewnienia najlepszej skuteczności działania środka zabieg wykonać po ostatnim obredleniu – na około 7 dni przed ukazaniem się pierwszych wschodów roślin ziemniaka.
 • Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Rzepak ozimy

 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha.
 • Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 0,2 – 0,25 l/ha.
 • Termin stosowania środka: środek stosować bezpośrednio po siewie rzepaku, na starannie uprawioną (bez grud) glebę.
 • Nasiona rzepaku wysiewać na jednakową głębokość, dokładnie przykryć glebą.
 • Przestrzegać innych zaleceń zapewniających właściwe przygotowanie roślin do przezimowania.
 • W celu skuteczniejszego zwalczania chwastów średniowrażliwych (np. rumianowate) środek można stosować w tym samym terminie, łącznie ze środkiem Butisan 400 SC.
 • Zalecana dawka: Command 480 EC 0,2 l/ha + Butisan 400 SC 2,0 l/ha.
 • Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Rzepak jary

 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha.
 • Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 0,15 – 0,2 l/ha.
 • Termin stosowania: środek stosować bezpośrednio po siewie rzepaku, na starannie uprawioną (bez grud) glebę. Nasiona rzepaku wysiewać na jednakową głębokość i dokładnie przykryć ziemią.
 • Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

UWAGI:

1. Mieszaniny ze środkiem Butisan 400 SC, nie stosować na glebach lekkich (piaszczystych).

2. Nie stosować na odmianach rzepaku jarego typu Canola.

Groch

 • Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha.
 • Termin stosowania: środek stosować bezpośrednio po siewie, na starannie uprawioną (bez grud) glebę.
 • Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Fasola

 • Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha.
 • Termin stosowania: środek stosować bezpośrednio po siewie, na starannie uprawioną (bez grud) glebę.
 • Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Marchew

 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha.
 • Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 0,2 – 0,25 l/ha.
 • Termin stosowania: środek stosować bezpośrednio po siewie (najpóźniej do 2 dni po siewie) na starannie uprawioną (bez grud) glebę.
 • Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Ogórek

 • Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha.
 • Termin stosowania: środek stosować bezpośrednio po siewie (najpóźniej do 2 dni po siewie) na starannie uprawioną (bez grud) glebę.
 • Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik.

Seler korzeniowy

 • Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha
 • Termin stosowania: środek stosować bezpośrednio po siewie (najpóźniej do 2 dni po siewie) na starannie uprawioną (bez grud) glebę.
 • Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, OKRESY KARENCJI I SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

Ziemniak, rzepak ozimy, rzepak jary, groch, fasola, marchew, ogórek, seler korzeniowy – nie dotyczy.

1. Wyższą z zalecanych dawkę stosować na glebach zwięzłych, o dużej zawartości próchnicy.

2. Stosowanie środka wymaga szczególnie dobrych warunków agrotechnicznych obejmujących prawidłową uprawę, wilgotność gleby itp.

3. Silne opady deszczu występujące w okresie kiełkowania i wschodów mogą powodować przemijające przebarwienia niektórych roślin uprawnych, szczególnie w przypadku występowania w tym czasie niskich temperatur, jednak bez wpływu na plon.

4. W przypadku zniesienia cieczy użytkowej środek może spowodować przebarwienia uprawianych w sąsiedztwie: zbóż jarych, kukurydzy, lucerny i buraków.

5. W przypadku stosowania środka ochrony roślin Command 480 EC w mieszaninach z innymi środkami ochrony roślin należy stosować się do zaleceń określonych w etykietach tych środków.

6. Środka (również w mieszaninie z innym herbicydem) nie stosować:

– w czasie wschodów ani po wschodach roślin uprawnych, ze względu na możliwość ich uszkodzenia,

– na glebach zbyt wilgotnych i przesuszonych,

– podczas ciszy sprzyjającej występowaniu inwersji temperatury, gdy istnieje jakakolwiek możliwość znoszenia cieczy użytkowej na przydrożne drzewa i krzewy,

– w odległości mniejszej niż 20 m od upraw roślin warzywnych, sadowniczych, plantacji szkółek i roślin pod osłonami, zbóż jarych, kukurydzy, lucerny i buraków.

7. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

– znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,

– nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach

NASTĘPSTWO ROŚLIN

W przypadku konieczności wcześniejszego zlikwidowania plantacji rzepaku ozimego:

– na jesieni (tj. zaraz po zastosowaniu środka zawierającego jako substancję czynną chlomazon), po wykonaniu orki na głębokość 25 cm na tym samym polu można uprawiać tylko zboża ozime za wyjątkiem jęczmienia ozimego;

– na wiosnę po wykonaniu orki na głębokość minimum 15 cm na tym samym polu można uprawiać: bobik, bób, cukinię, dynię, groch, fasolę, kapustę, kukurydzę, ogórki, pomidor z rozsady, słonecznik, soję, rzepak jary, pszenicę jarą, ziemniaki lub tytoń.

W przypadku konieczności wcześniejszego zlikwidowania plantacji grochu, fasoli, ogórków, ziemniaków, marchwi, rzepaku jarego na tym samym polu można uprawiać rośliny, w których zaleca się stosować sam środek i jego mieszaninę z innymi herbicydami.

W przypadku stosowania środka Command 480 EC w dawce 0,25 l/ha po zbiorze rośliny uprawnej na tym samym polu można uprawiać zboża ozime szczególnie w późniejszych terminach siewu.

W zbożach ozimych mogą wystąpić przemijające przebarwienia jednakże bez istotnego wpływu na plon.

Podczas stosowania środka Command 480 EC w mieszaninie z innymi herbicydami należy przestrzegać zaleceń następstwa roślin dla środków wchodzących w skład mieszaniny

UWAGA :

W przypadku zakupu środków ochrony roślin należy z nich korzystać z zachowaniem należytego bezpieczeństwa. Na etykiecie produktu znajdują się informacje, z którymi należy się zapoznać przed każdorazowym użyciem danego środka. Należy również przestrzegać wszystkich wskazówek dotyczących bezpieczeństwa i możliwych opisanych zagrożeń zamieszczonych na etykiecie.

Środki ochrony roślin do użytku profesjonalnego mogą być nabyte tylko i wyłącznie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w ustawie (art. 28 Ustawy z dnia. 8 marca 2013 r. o Środkach Ochrony Roślin Dz.U.2018 poz.1310 z późn. zm.).

Dokonując zakupu kupujący oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią i spełnia warunki zawarte w art. 28 Ustawy z dnia. 8 marca 2013 r. o Środkach Ochrony Roślin (Dz.U.2018 poz.1310 z późn. zm.), a ponadto wyraża zgodę na przesyłanie faktur w formie elektronicznej zgodnie z art. 106n ustawy z dn. 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.)

Informacje dodatkowe

Waga 0,7 kg
Wymiary 7 × 7 × 16 cm
DZIAŁANIE

Chwastobójcze

FORMA

Koncentrat

SPOSÓB UŻYCIA

Podlewanie / Fertygacja

SUBSTANCJA GŁÓWNA

chlomazon

UPRAWA

ogórek, rzepak, ziemniak, fasola, groch, marchew, rzepak jary, rzepak ozimy, seler korzeniowy

ZWALCZA

bodziszek drobny, chwastnica jednostronna, chwasty dwuliścienne, chwasty jednoliścienne, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, krzywoszyj polny, maruna bezwonna, poziewnik szorstki, przetacznik rolny, przytulia czepna, psianka czarna, rdest powojowaty, rumian polny, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowa

POJEMNOŚĆ

250ml, 500ml

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „FMC Command (480 EC) – na chwasty rzepaku i warzyw, bloker syntezy karotenoidów”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Może spodoba się również…