BAYER Maister Power (42,5OD) – kukurydza: powschodowe zwalczanie chwastów

229,90 1.100,00 

  • najskuteczniej zwalcza młode, intensywnie rosnące gatunki znajdujące się w początkowym okresie wzrostu od fazy siewek do fazy 2-4 liści właściwych
  • zawiera dwie skuteczne substancje czynne
EAN: 5908229369838Producent: Bayer SKU: BAY_MAISTER_ Kategorie: ,

Dostępne warianty produktu

POJEMNOŚĆIlośćCena 
5L
1.100,00 
1L
229,90 

Opis

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

Rodzaj:  środek chwastobójczy – herbicyd

Producent: Bayer

Pojemność: 1 L | 5L

Substancja aktywna:

foramsulfuron (substancja z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 31,5 g/l (3,21%)
jodosulfuron metylosodowy (substancja z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 1 g/l (0,10%)
tienkarbazon metylu (substancja z grupy triazolinonów) – 10 g/l (1,02%)

Inne substancje stwarzające zagrożenie: Cyprosulfoamid , Eter poliglikolu,  Dokuzan sodowy

Forma: zawiesina

Sposób działania: selektywnie o działaniu układowym

Uprawy: kukurydza

Zwalcza:

a) Zastosowanie jednorazowe:

Chwasty wrażliwe: blekot pospolity, bodziszek drobny, chwastnica jednostronna, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, iglica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, kurzyślad polny, maruna bezwonna, ostrożeń polny, perz właściwy, poziewnik szorstki, przytulia czepna, psianka czarna, rdestówka powojowata (rdest powojowaty), rdest ptasi, rumian polny, samosiewy rzepaku (kiełkujące z nasion), szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, włośnice.

Chwasty średnio odporne: przetacznik perski.

b) Dawki dzielone:

Chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, fiołek polny, jasnota purpurowa, komosa biała, perz właściwy.

 

Maister Power 42,5 OD jest herbicydem, w formie zawiesiny olejowej do rozcieńczania wodą, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do powschodowego zwalczania chwastów dwuliściennych i jednoliściennych (w tym perzu właściwego) w uprawie kukurydzy.
Substancje czynne foramsulfuron, jodosulfuron metylosodowy i tienkarbazon metylu są inhibitorami syntazy acetylomleczanowej (ALS) tj. enzymu odpowiedzialnego za biosyntezę aminokwasów, co w konsekwencji prowadzi do zakłócenia syntezy białek. W efekcie następuje zahamowanie wzrostu i rozwoju roślin. Zgodnie z klasyfikacją HRAC są one zaliczane do grupy B.

Objawami działania środka jest zahamowanie wzrostu, następnie chloroza i czerwienie oraz skręcenie liści, zahamowanie wzrostu i rozwoju korzeni, w konsekwencji czego następuje skarłowacenie roślin, które prowadzi do ich śmierci. Pełen efekt chwastobójczy widoczny jest po upływie ok. 14 dni od wykonania zabiegu.

Maister Power 42,5 OD najskuteczniej zwalcza młode, intensywnie rosnące gatunki znajdujące się w początkowym okresie wzrostu od fazy siewek do fazy 2-4 liści właściwych

 

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

 

STOSOWANIE ŚRODKA:

Kukurydza

a) Zastosowanie jednorazowe:

Termin stosowania: Środek stosować po wschodach kukurydzy, od fazy 4 do fazy 6 liści roślin kukurydzy (BBCH 14-16) (o terminie zabiegu decyduje faza rozwojowa obecnych na polu gatunków chwastów).
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.
Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 1,25 – 1,5 l/ha.
Wyższą dawkę należy stosować w warunkach silnej presji ze strony chwastów oraz w przypadku konieczności zwalczania perzu właściwego i jasnoty purpurowej.
W przypadku zwalczania chwastnicy jednostronnej zabieg najlepiej wykonać od fazy 2 liści do początku fazy krzewienia.
W przypadku zwalczania perzu właściwego zabieg najlepiej wykonać w fazie intensywnego wzrostu (przy wysokości perzu właściwego ok. 15-20 cm), ale nie później niż do fazy 6 liści właściwych kukurydzy. Perz właściwy kiełkujący z gleby i pojawiający się po wykonaniu zabiegu nie jest zwalczany.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

UWAGA:W przypadku okresowego przesuszenia gleby utrudniającego wschody chwastów zabieg przesunąć do momentu ich masowych wschodów (jednak nie później niż do fazy 6 liści kukurydzy).

b) Dawki dzielone:

W przypadku silnej presji ze strony chwastów lub w przypadkach, gdy warunki termiczne mogą potęgować ryzyko ewentualnych uszkodzeń roślin kukurydzy zaleca się stosowanie dawek dzielonych.
Pierwszy zabieg
Termin stosowania: środek należy zastosować w fazie 2-3 liści kukurydzy (BBCH 12-13)
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha.
Drugi zabieg
Termin stosowania: środek należy zastosować maksymalnie do końca fazy 8 liścia właściwego (BBCH < 18).
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha.
Liczba zabiegów: 2.
Odstęp pomiędzy zabiegami: 7 – 10 dni.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

 

NASTĘPSTWO ROŚLIN

Środek rozkłada się w glebie w ciągu okresu wegetacji do poziomu, który nie stwarza zagrożenie dla roślin uprawianych następczo Po zbiorach kukurydzy odchwaszczanej środkiem w warunkach normalnego przebiegu wegetacji można po wykonaniu orki i zespołu zalecanych uprawek przedsiewnych uprawiać wszystkie rośliny.
W przypadku wcześniejszego zaorania plantacji kukurydzy (w wyniku uszkodzenia przez przymrozki, choroby, szkodniki lub inne nieprzewidziane sytuacje losowe) na tym samym polu po wykonaniu orki na głębokość 20 cm można uprawiać jedynie kukurydzę.
W przypadku, gdy w roku stosowania herbicydu występowała susza (warunki termiczno- wilgotnościowe kształtowały się poniżej normy z wielolecia), w warunkach braku okrywy śniegowej w okresie zimowym lub gdy stosowane są uproszczenia uprawowe (szczególnie na glebach lekkich) możliwe jest spowolnienie okresu rozkładu preparatu w glebie. Powyższe warunki mogą zwiększać ujemny wpływ na uprawiane rośliny następcze. Z uwagi na brak szczegółowych informacji na temat reakcji roślin ogrodniczych (warzywniczych, sadowniczych i ozdobnych) uprawa tych roślin nie jest zalecana.

UWAGA:W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących reakcji roślin uprawianych następczo zaleca się kontakt z posiadaczem zezwolenia lub jego przedstawicielem.

 

Okres ważności – 2 lata

 

UWAGA :

W przypadku zakupu środków ochrony roślin należy z nich korzystać z zachowaniem należytego bezpieczeństwa. Na etykiecie produktu znajdują się informacje, z którymi należy się zapoznać przed każdorazowym użyciem danego środka. Należy również przestrzegać wszystkich wskazówek dotyczących bezpieczeństwa i możliwych opisanych zagrożeń zamieszczonych na etykiecie.

Środki ochrony roślin do użytku profesjonalnego mogą być nabyte tylko i wyłącznie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w ustawie (art. 28 Ustawy z dnia. 8 marca 2013 r. o Środkach Ochrony Roślin Dz.U.2018 poz.1310 z późn. zm.).

Dokonując zakupu kupujący oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią i spełnia warunki zawarte w art. 28 Ustawy z dnia. 8 marca 2013 r. o Środkach Ochrony Roślin (Dz.U.2018 poz.1310 z późn. zm.), a ponadto wyraża zgodę na przesyłanie faktur w formie elektronicznej zgodnie z art. 106n ustawy z dn. 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.)

Informacje dodatkowe

Waga 1,5 kg
DZIAŁANIE

Chwastobójcze

FORMA

Koncentrat

SPOSÓB UŻYCIA

Do opryskiwaczy

SUBSTANCJA GŁÓWNA

jodosulfuron metylosodowy

UPRAWA

kukurydza

ZWALCZA

blekot pospolity, bodziszek drobny, chwastnica jednostronna, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, iglica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, kurzyślad polny, maruna bezwonna, ostrożeń polny, perz właściwy, poziewnik szorstki, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, przytulia czepna, psianka czarna, rdest powojowaty, rdest ptasi, rumian polny, samosiewy rzepaku, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, włośnice

POJEMNOŚĆ

1L, 5L

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „BAYER Maister Power (42,5OD) – kukurydza: powschodowe zwalczanie chwastów”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *