CORTEVA Rexade Arylex Active (600EC) Pak – szeroka gama zwalczania chwastów w zbożach

185,00 799,00 

  • optymalne połączenie chwastobójcze na obszar wysiewu pszenicy, pszenżyta, żyta ozimego
  • herbicyd + adiuwant zwiększający skuteczność zabiegu
  • zahamowanie wzrostu chwastów wrażliwych następuje w ciągu kilku godzin po zabiegu,
  • widoczne objawy działania pojawiają się już w ciągu kilku dni od aplikacji,
  • gotowy pakiet do użytku w zbożach
  • 50g rexade + 500ml esteron wystarcza na 1ha zbóż
  • środki rozkładają się w glebie (degradacja mikrobiologiczna)
  • nie stwarza zagrożenia dla roślin uprawianych następczo po zbiorze zbóż
  • jedynie w przypadku bardzo wrażliwych roślin następczych, takich jak soja, koniczyna, soczewica, słonecznik wysiewanych jesienią po zbiorze zbóż, zalecana jest orka przed siewem tych roślin,
  • Bez ograniczeń dla gospodarki słomą
EAN: 0970717972011Producent: Corteva SKU: CTV_REXADE_ESTERON_ Kategorie: ,

Dostępne warianty produktu

POJEMNOŚĆIlośćCena 
50g (Rexade) + 500ml (Esteron)
185,00 
250g (Rexade) + 2.5l (Esteron)
799,00 

Opis

Rodzaj: środek chwastobójczy (herbicyd selektywny)

Producent: Corteva

Pojemność: 50g (Rexade) + 500ml (Esteron) | 250g (Rexade) + 2.5l (Esteron)

Substancja aktywna :

Rexade:  florasulam (związek z grupy triazolopirymidyn) – 25 g/kg (2,5%)
piroksysulam (związek z grupy triazolopirymidyn) – 50 g/kg (5,0%)
aminopyralid (związek z grupy pirydynowych kwasów karboksylowych) – 50 g/kg (5%)

Esteron: 2,4-D 2-EHE w formie estru (związek z grupy fenoksykarboksylowych) – 905 g w 1 litrze środka (co odpowiada 600 g/l formy kwasu 2,4-D)

Forma: granulat (Rexade), koncentrat (Esteron)

Sposób działania:  selektywny herbicyd o działaniu systemicznym na chwasty jednoliścienne i dwuliścienne

Uprawy: pszenica ozima, żyto ozime, pszenżyto ozime, pszenica jara

Pakiet Zwalcza: chaber bławatek, dymnica pospolita, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, mak polny, maruna bezwonna, miotła zbożowa, owies głuchy

 

Pakiet herbicydowy Rexade + Esteron* 600 EC chroni uprawy przed  chwastami ze względu na zawarte składniki środek ochrony roślin Esteron™ 600 EC w mieszaninie ze środkiem Rexade spełnia też funkcję adiuwanta.

 

REXADE  to herbicyd selektywny o działaniu układowym, stosowany nalistnie, w formie granul do
sporządzania zawiesiny wodnej (WG), Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancje czynne piroksysulam i florasulam zaliczane są do grupy B, a substancja czynna halauksyfen metylu do grupy O.

Środek pobierany przez liścienie i liście, a następnie szybko przemieszczany w całych roślinach.
Środek zawiera substancje czynne o uzupełniającym się mechanizmie działania. Substancje czynne piroksysulam i florasulam blokują działanie enzymów podczas syntezy aminokwasów, a substancja czynna halauksyfen metylu powoduje blokadę auksyn tj. hormonów roślinnych odpowiedzialnych za wzrost roślin. W efekcie końcowym następuje zatrzymanie syntezy aminokwasów w roślinach chwastów. Ponadto, środek zakłóca proces oddychania na poziomie komórkowym.

Po zabiegu chwasty wrażliwe przestają rosnąć, następnie pojawiają się deformacje liści i łodyg oraz
chlorozy (żółknięcie), prowadzące do nekroz i zamierania chwastów.
Zahamowanie wzrostu chwastów wrażliwych następuje w ciągu kilku godzin po zabiegu, jednak
widoczne objawy działania w zależności od gatunku chwastu pojawiają się w ciągu kilku dni do kilku
tygodni po zabiegu.

Najszybszy i najlepszy efekt chwastobójczy uzyskuje się stosując środek na chwasty znajdujące się we
wczesnych fazach rozwojowych, w trakcie intensywnego wzrostu.
Środek najskuteczniej zwalcza chwasty znajdujące się w fazie do 6-10 liści.
Środek zwalcza przetacznika perskiego oraz fiołka polnego do fazy pąków kwiatowych.

W warunkach ciepłej i wilgotnej pogody działanie środka jest szybsze, natomiast w warunkach niskich
temperatur (około 5ºC) zniszczenie chwastów dwuliściennych następuje po około 3 tygodniach, a
miotły zbożowej nawet po 6-9 tygodniach. Środek zwalcza wszystkie chwasty wrażliwe, gdy minimalna temperatura dobowa w ciągu 6 dni po wykonaniu zabiegu wynosi powyżej 5ºC.
Wrażliwość chwastów na środek stosowany wiosną, w fazach od początku krzewienia do fazy
drugiego kolanka zbóż ozimych (BBCH 21-32)

Wrażliwość chwastów na REXADE stosowany wiosną, w fazach od początku krzewienia do fazy drugiego kolanka zbóż ozimych (BBCH 21-32): 

1.Dawka g/ha  – 50 g :

Chwasty wrażliwe:  gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, maruna nadmorska (bezwonna), miotła zbożowa, przetacznik perski, przytulia czepna, rumian polny, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne.

Chwasty średnio-wrażliwe: chaber bławatek, fiołek polny, mak polny, niezapominajka polna, przetacznik bluszczykowy.

Chwasty średnio odporne: owies głuchy.

2.Dawka g/ha  – 50 g + adiuwant

Chwasty wrażliwe: dymnica pospolita, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, mak polny, maruna nadmorska (bezwonna), miotła zbożowa, niezapominajka polna, owies głuchy, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski przytulia czepna, rumian polny, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne

Chwasty średnio-wrażliwe: chaber bławatek

Wrażliwość chwastów na REXADE stosowany wiosną, w fazach od początku krzewienia do fazy drugiego kolanka pszenicy jarej (BBCH 21-32)

1.Dawka g/ha  – 40 g :

Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, maruna nadmorska (bezwonna), miotła zbożowa, przetacznik perski, przytulia czepna, rdestówka powojowata (syn. rdest powojowaty), rumian
polny, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne.

Chwasty średnio wrażliwe: fiołek polny, owies głuchy.

Chwasty średnio odporne: komosa biała

2.Dawka g/ha  – 40 g + adiuwant:

Chwasty wrażliwe:  gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, maruna nadmorska (bezwonna), miotła zbożowa, owies głuchy, przetacznik perski, przytulia czepna, rdest kolankowaty,
rdestówka powojowata (syn. rdest powojowaty), rumian polny, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne.

Chwasty średnio wrażliwe: fiołek polny

 

ESTERON  to herbicyd selektywny o działaniu układowym, stosowany nalistnie, w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej. Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna zaliczana jest do grupy O. Środek zawiera substancję czynną z grupy regulatorów wzrostu (zwaną również syntetycznymi auksynami) zaliczaną do inhibitorów wzrostu i rozwoju. W roślinie 2,4-D powoduje blokadę auksyn tj. hormonów roślinnych odpowiedzialnych za wzrost roślin co powoduje zakłócenia podziału komórek, co w efekcie prowadzi do deformacji liści i łodyg i zahamowania wzrostu, karłowacenie, a następnie chlorozy, nekrozy i zasychania roślin. Środek pobierany jest przez liście chwastów.

 

STOSOWANIE PAKIETU REXADE + ESTERON :

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego opryskiwacza
polowego.

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

Pszenica ozima:
Rexade™ 50 g + Esteron™ 600 EC 0,5 l/ha
Termin stosowania pakietu: od początku krzewienia /4-5 liści/ do końca tej fazy rozwojowej (BBCH14-30).

Pszenica jara:
Rexade™ 40 g + Esteron™ 600 EC 0,4 l/ha
Termin stosowania środka: od fazy 4-5 liści do końca krzewienia (BBCH14-30)

Zalecana ilość wody: 200 – 300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

 

NASTĘPSTWO ROŚLIN :

Po zastosowaniu środka Rexade w dawce 40 g/ha w pszenicy jarej lub 50 g/ha w zbożach ozimych, środek ochrony roślin rozkłada się w glebie (degradacja mikrobiologiczna) nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo po zbiorze zbóż. W przypadku bardzo wrażliwych roślin następczych jak soja, koniczyna, soczewica, słonecznik wysiewanych jesienią po zbiorze zbóż, zalecana jest orka przed siewem tych roślin.

Środek Esteron 600 EC rozkłada się w glebie w ciągu okresu wegetacji nie stwarzając zagrożenia dla upraw następczych. W przypadku konieczności przyorania plantacji potraktowanej środkiem Esteron 600 EC w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki, po wykonaniu uprawy przedsiewnej, można uprawiać wszystkie rośliny.

 

Okres ważności – 2 lata

 

UWAGA:

W przypadku zakupu środków ochrony roślin należy z nich korzystać z zachowaniem należytego bezpieczeństwa. Na etykiecie produktu znajdują się informacje, z którymi należy się zapoznać przed każdorazowym użyciem danego środka. Należy również przestrzegać wszystkich wskazówek dotyczących bezpieczeństwa i możliwych opisanych zagrożeń zamieszczonych na etykiecie.

Środki ochrony roślin do użytku profesjonalnego mogą być nabyte tylko i wyłącznie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w ustawie (art. 28 Ustawy z dnia. 8 marca 2013 r. o Środkach Ochrony Roślin Dz.U.2018 poz.1310 z późn. zm.).

Dokonując zakupu kupujący oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią i spełnia warunki zawarte w art. 28 Ustawy z dnia. 8 marca 2013 r. o Środkach Ochrony Roślin (Dz.U.2018 poz.1310 z późn. zm.), a ponadto wyraża zgodę na przesyłanie faktur w formie elektronicznej zgodnie z art. 106n ustawy z dn. 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.)

Informacje dodatkowe

Waga 3 kg
SUBSTANCJA GŁÓWNA

2,4-D 2-EHE w formie estru, aminopyralid, florasulam, piroksysulam

UPRAWA

pszenica jara, pszenica ozima, pszenżyto ozime, zboża, żyto ozime

ZWALCZA

chaber bławatek, dymnica pospolita, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, mak polny, maruna bezwonna, miotła zbożowa, owies głuchy

DZIAŁANIE

Chwastobójcze

FORMA

Granulat

SPOSÓB UŻYCIA

Do opryskiwaczy

POJEMNOŚĆ

50g (Rexade) + 500ml (Esteron), 250g (Rexade) + 2.5l (Esteron)

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „CORTEVA Rexade Arylex Active (600EC) Pak – szeroka gama zwalczania chwastów w zbożach”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Może spodoba się również…