BAYER RODEO PLUS (360SL) – Generyk Roundup Plus 360SL herbicyd totalny

109,90 

 • Skuteczny w niedużej dawce
 • Zawiera Glifosat w stężeniu 360g/L
 • Niszczy perz i inne roczne oraz wieloletnie chwasty jedno i dwuliścienne
EAN: 5411773178202Producent: Bayer SKU: RODEO_PLUS_5 Kategorie: , Tag:

Opis

RODEO PLUS

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnychRodzaj: środek chwastobójczy (herbicyd)

Producent: Bayer Group

Pojemność: 5 l

Substancja aktywna: glifosat związek z  grupy  kwasów  aminofosforowych w  formie  soli  potasowej –360  g/l (28,77%)

Forma: koncentrat

Sposób działania: środek chwastobójczy w postaci koncentratu służącego do przygotowania roztworu wodnego do nalistnej aplikacji przy użyciu opryskiwaczy polowych i ręcznych

Uprawy: kukurydzy, ziemniaka, marchwi, pietruszki, cebuli, pora (z siewu), buraka cukrowego, przed zbiorem pszenicy ozimej, pszenżyta ozimego, żyta, pszenicy jarej, jęczmienia jarego i rzepaku ozimego, na ściernisku, ugorach i odłogach oraz nieużytkach rolniczych

Zwalcza: perz właściwy oraz roczne i wieloletnie chwasty jednoliścienne  i dwuliścienne

RODEO PLUS 360 SL

Herbicyd nieselektywny o działaniu układowym, stosowany nalistnie, w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego (SL).

Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna glifosat zaliczana jest do grupy 9 (dawnej grupy G).

DZIAŁANIE NA CHWASTYŚrodek zawiera substancję czynną glifosat będącą inhibitorem działania enzymu syntazy EPSPS, który jest kluczowym enzymem na szlaku metabolicznym kwasu szikimowego związanego z biosyntezą aminokwasów aromatycznych. W roślinie powoduje hamowanie syntezy białek niezbędnych do wzrostu roślin.

Środek pobierany jest poprzez zielone części roślin (liście, zielone pędy i niezdrewniałą korę) a następnie przemieszcza się po całej roślinie i dociera do jej części podziemnych (korzenie, rozłogi itp.) powodując ich zamieranie. Pierwsze objawy działania środka (żółknięcie i więdnięcie) są widoczne po upływie 7–10 dni od wykonania zabiegu. Całkowite zamieranie roślin następuje po około 3 tygodniach. Wysoka temperatura i wilgotność powietrza oraz silne nasłonecznienie przyspieszają działanie środka.

Dawka 1,5-2,0 l/ha (chwasty w fasie siewek)

Chwasty wrażliwe: gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, komosa biała, rdest plamisty, tasznik pospolity, tobołki polne

Chwasty średniowrażliwe: chwastnica jednostronna

Dawka 3,0 l/ha

Chwasty wrażliwe: bodziszek drobny, chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, przetacznik perski, przymiotno kanadyjskie, rdest plamisty, starzec zwyczajny, tasznik pospolity, wiechlina łąkowa, wiechlina roczna

Chwasty średniowrażliwe: jasnota purpurowa, komosa biała, perz właściwy, rdest powojowaty, wyczyniec polny

 

RODEO PLUS 360 SL – STOSOWANIE

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych oraz sadowniczych z belką herbicydową oraz opryskiwaczy ręcznych (w tym plecakowych).

Uwaga:

Środka ochrony roślin nie stosować w parkach i ogrodach publicznych, na terenach sportowych, rekreacyjnych, szkół, przedszkoli, żłobków oraz placówek opieki zdrowotnej.

Pola uprawne po siewie/sadzeniu ale przed wschodami rośliny uprawnejZiemniak, burak cukrowy

 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 l/ha.
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 – 3,0 l/ha.
 • Dawkę środka dostosować do nasilenia i gatunków występujących chwastów
 • Termin stosowania środka: Środek stosować po wschodach chwastów, ale nie później niż na 3 dni przed wschodami rośliny uprawnej. Ważnym jest aby wysiane nasiona (wysadzone bulwy) pokryte były glebą chroniąc je przed uszkodzeniem.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
 • Zalecana ilość wody: 100 – 400 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

UWAGA

Nie zaleca się stosowanie środka w przypadku wysianych nasion marchwi.

Po zbiorze roślin uprawnych, przed rozpoczęciem upraw pożniwnych w celu zwalczania perzu właściwego i innych chwastów (ścierniska).

 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 l/ha.
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 – 3,0 l/ha.
 • Dawkę środka dostosować do nasilenia i gatunków występujących chwastów.
 • Termin stosowania środka: Środek stosować od połowy sierpnia do późnej jesieni na zielone intensywnie rosnące chwasty. Po zbiorze rośliny uprawnej a przed zastosowaniem środka nie przeprowadzać żadnych zabiegów uprawowych. W momencie zabiegu perz powinien osiągnąć wysokość 10- 25 cm i wytworzyć co najmniej 3-4 w pełni wykształcone liście. Jednoroczne chwasty jednoliścienne powinny mieć co najmniej 5 cm wysokości, a chwasty dwuliścienne powinny w pełni wykształcić dwa liście właściwe.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym:1.
 • Zalecana ilość wody: 100 – 400 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Jabłoń

 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0l/ha.
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 – 3,0l/ha.
 • Dawkę środka dostosować do nasilenia i gatunków występujących chwastów.
 • Termin stosowania środka: Środek można stosować od wiosny do jesieni, na intensywnie rosnące chwasty, w dawce zależnej od występujących gatunków na plantacjach starszych niż 2 letnie.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.
 • Odstęp między zabiegami: co najmniej 28 dni.
 • Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

UWAGI

1. Przed opryskiwaniem usunąć mechanicznie wszystkie odrosty korzeniowe.

2. Opryskiwać w sposób bezpieczny, najlepiej stosując opryskiwacze z osłonami, tak aby krople cieczy użytkowej nie przedostały się na liście, pędy i niezdrewniałą korę drzew ze względu na możliwość uszkodzenia roślin.

Użytki zielone – łąki, pastwiska.

 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0l/ha.
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 – 3,0l/ha.
 • Dawkę środka dostosować do nasilenia i gatunków występujących chwastów.
 • Termin stosowania środka: Środek stosować w okresie intensywnego wzrostu chwastów przez cały okres wegetacji.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
 • Zalecana ilość wody: 100 – 400 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

UWAGA

Środek stosować tylko na użytkach zielonych przeznaczonych do odnowienia.

STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik.

Środek zastosowany w uprawach małoobszarowych może zwalczać również inne gatunki chwastów niż wskazane w punkcie etykiety Działanie na chwasty, nie mniej nie zostało to jednoznacznie potwierdzone badaniami. Tym samym w celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących spectrum zwalczanych chwastów oraz ich wrażliwości na stosowany w uprawach małoobszarowych środek ochrony roślin zaleca się kontakt z posiadaczem zezwolenia lub jego przedstawicielem.

Grusza, wiśnia.

 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0l/ha.
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 – 3,0l/ha.
 • Dawkę środka dostosować do nasilenia i gatunków występujących chwastów.
 • Termin stosowania środka: Środek można stosować od wiosny do jesieni, na intensywnie rosnące chwasty, w dawce zależnej od występujących gatunków na plantacjach starszych niż 2 letnie.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.
 • Odstęp między zabiegami: co najmniej 28 dni.
 • Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

UWAGI

1. Przed opryskiwaniem usunąć mechanicznie wszystkie odrosty korzeniowe.

2. Opryskiwać w sposób bezpieczny, najlepiej stosując opryskiwacze z osłonami, tak aby krople cieczy użytkowej nie przedostały się na liście, pędy i niezdrewniałą korę drzew ze względu na możliwość uszkodzenia roślin.

OKRESY KARENCJI

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

jabłoń, grusza, wiśnia – 28,

winorośl – 30,

ziemniak, burak cukrowy – nie wymagane.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):

Łąki, pastwiska – 21dn

NASTĘPSTWO ROŚLIN

Na polu gdzie stosowano środek Rodeo Plus można uprawiać wszystkie rośliny.

Zabiegi uprawowe, siew lub sadzenie można rozpocząć, gdy na zwalczanych chwastach wystąpią objawy działania środka (żółknięcie i więdnięcie), jednak nie wcześniej niż po 3 dniach.

UWAGA !!!W przypadku zakupu  środków ochrony roślin  należy  z nich  korzystać z zachowaniem należytego bezpieczeństwa. Na etykiecie produktu znajdują się informacje, z którymi należy się zapoznać przed każdorazowym użyciem danego środka. Należy również przestrzegać wszystkich wskazówek dotyczących bezpieczeństwa i możliwych opisanych zagrożeń zamieszczonych na etykiecie.

Środki ochrony roślin do użytku profesjonalnego mogą być nabyte tylko i wyłącznie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w ustawie (art. 28 Ustawy z dnia. 8 marca 2013 r. o Środkach Ochrony Roślin Dz.U.2018 poz.1310 z późn. zm.).

Dokonując zakupu kupujący oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią i spełnia warunki zawarte w art. 28 Ustawy z dnia. 8 marca 2013 r. o Środkach Ochrony Roślin (Dz.U.2018 poz.1310 z późn. zm.), a ponadto wyraża zgodę na przesyłanie faktur w formie elektronicznej zgodnie z art. 106n ustawy z dn. 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.)

Informacje dodatkowe

Waga 7 kg
Wymiary 35 × 25 × 15 cm
DZIAŁANIE

Chwastobójcze

FORMA

Koncentrat

SPOSÓB UŻYCIA

Do opryskiwaczy

SUBSTANCJA GŁÓWNA

glifosat

ZWALCZA

bodziszek drobny, chwastnica jednostronna, chwasty jednoliścienne, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, perz właściwy, przetacznik polny, przymiotno kanadyjskie, rdest plamisty, rośliny dwuliścienne, starzec zwyczajny, tasznik pospolity, tobołki polne, wiechlina łąkowa, wiechlina roczna, wiechlina zwyczajna, wyczyniec polny

UPRAWA

buraki, grusza, jabłoń, jęczmień, kukurydza, łąki, nieużytki rolne, owies, pastwiska, por, pszenica, pszenżyto, ziemniak, żyto, cebula, marchew, pietruszka korzeniowa, wiśnia

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „BAYER RODEO PLUS (360SL) – Generyk Roundup Plus 360SL herbicyd totalny”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Może spodoba się również…