SYNGENTA Boxer (800EC) – na miotłę zbożową, skuteczny w zwalczaniu kluczowych chwastów dwuliściennych

54,90 241,80 

  • specjalista w zwalczaniu miotły zbożowej
  • dopasowany do programów ochrony – sprawdza się w mieszaninach oraz zabiegach sekwencyjnych
  • jest wysoce selektywny dla rośliny uprawnej
  • jest całkowicie bezpieczny dla roślin uprawnych
  • pozwala na swobodny dobór upraw następczych
  • wykazuje wysoką niezależność od warunków pogodowych – działa niezależnie od temperatury czy opadów występujących w czasie aplikacji
  • posiada rejestrację w ziemniakach oraz 33 uprawach małoobszarowych
  • można stosować w ziołach i uprawach warzywnych, a także roślinach najczęściej uprawianych na tzw. zazielenienie – łubin, bobik, soja.
EAN: 5901157071088Producent: Syngenta SKU: SGT_BOXER_ Kategorie: ,

Dostępne warianty produktu

POJEMNOŚĆIlośćCena 
1L
54,90 
5L
241,80 

Opis

SYNGENTA BOXER 800EC

Rodzaj: środek chwastobójczy (herbicyd)

Producent: Syngenta Polska Sp. z o.o.

Pojemność: 1L | 5L

Substancja aktywna: prosulfokarb (związek z grupy karbaminianów) – 800 g/l (78,43%).

Forma: koncentrat

Sposób działania: selektywne zwalczanie niektórych rocznych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych

Uprawy: pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto ozime, ziemniak, żyto jare, proso zwyczajne, cebula z siewu, cebula z rozsady, cebula z dymki, por z siewu, por z rozsady, czosnek, marchew, pietruszka korzeniowa, pasternak, seler korzeniowy, seler naciowy, bobik, groch pastewny (peluszka), łubin wąskolistny, łubin żółty, łubin biały, soczewica, chrzan, słonecznik zwyczajny, soja, len zwyczajny uprawiany na włókno, len zwyczajny uprawiany na nasiona, konopie siewne uprawiane na włókno, konopie siewne uprawiane na nasiona, rośliny ozdobne uprawiane z nasion, byliny, krzewy ozdobne

Zwalcza: Chwasty wrażliwe; gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, miotła zbożowa, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, przytulia czepna.

Chwasty średnio wrażliwe: fiołek polny, mak polny, rdestówka powojowata, rumianek pospolity, wiechlina roczna.
Chwasty odporne: chwastnica jednostronna.

 

Boxer 800 EC

jest środkiem chwastobójczym w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej,
stosowanym doglebowo i nalistnie, przeznaczonym do selektywnego zwalczania niektórych rocznych
chwastów jednoliściennych i dwuliściennych w pszenicy ozimej, jęczmieniu ozimym, pszenżycie
ozimym, życie ozimym, życie jarym, prosie zwyczajnym, ziemniakach, cebuli, porze, czosnku, marchwi,
pietruszce korzeniowej, pasternaku, selerze korzeniowym, selerze naciowym, chrzanie, bobiku, grochu
pastewnym, łubinie białym, łubinie żółtym, łubinie wąskolistnym, soczewicy, słoneczniku, soi, lnie
zwyczajnym, konopiach siewnych i roślinach ozdobnych.

Boxer 800 EC

jest pobierany przez chwasty w ciągu 1 godziny od zastosowania.
Opady deszczu występujące po tym terminie nie obniżają skuteczności działania środka. Optymalnym
terminem stosowania jest okres przed wschodami i wcześnie po wschodach chwastów do ich wczesnych faz rozwojowych.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

 

STOSOWANIE ŚRODKA:

Pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto ozime

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 l/ha.
Termin stosowania:
Środek stosować jesienią, po siewie zbóż, do fazy 3 liści (BBCH 00-13).
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Ziemniak

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 5,0 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 – 5,0 l/ha.
Wielkość dawki zależy od gatunków i fazy rozwojowej chwastów.
Termin stosowania:
Środek stosować po posadzeniu do fazy 3 liści na pędzie głównym (BBCH 00-13).
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

 

STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik.

Żyto jare, proso zwyczajne

Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 l/ha.
Termin stosowania:
Środek stosować po siewie rośliny uprawnej, do fazy 3 liści (BBCH 00-13).
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Cebula z siewu

Termin stosowania:
Środek stosować po wschodach, gdy pierwszy liść właściwy ma wysokość co najmniej 3 cm,
najpóźniej zanim 5 liść jest wyraźnie widoczny (BBCH 11-14).
a) zabieg jednorazowy
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 – 4,0 l/ha.
Wielkość dawki zależy od gatunków i fazy rozwojowej chwastów.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
lub
b) zabieg dzielony
– pierwszy zabieg
Termin stosowania: środek stosować w fazie 1-2 liści cebuli (BBCH 11-12).

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.
– drugi zabieg
Termin stosowania: środek stosować w fazie 4 liści cebuli (BBCH 14).
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7-10 dni.
UWAGA:
Łączna dawka środka stosowanego w dwóch zabiegach nie powinna przekraczać 4,0 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Cebula z rozsady, cebula z dymki

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 – 4,0 l/ha.
Wielkość dawki zależy od gatunków i fazy rozwojowej chwastów.
Termin stosowania:
Środek stosować w fazie 1-4 liści cebuli, najpóźniej zanim ukaże się 5 liść (BBCH 11-14), po upływie 7
dni po posadzeniu rozsady lub dymki.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

UWAGI:
1. Środka nie stosować w cebuli przeznaczonej na wczesny zbiór ze szczypiorem (sprzedaż pęczkowa).
2. Środek może powodować przemijające uszkodzenia liści cebuli.

Por z siewu

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 – 4,0 l/ha.
Wielkość dawki zależy od gatunków i fazy rozwojowej chwastów.
Termin stosowania:
Środek stosować w fazie 2-4 liści (BBCH 12 -14).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Por z rozsady

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 5,0 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 – 5,0 l/ha
Termin stosowania:
Środek stosować w fazie 2-4 liści (BBCH 12 -14) po 7-14 dniach po posadzeniu rozsady.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Czosnek

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha. Zalecana dawka dla
jednorazowego zastosowania: 3,0 – 4,0 l/ha.
Wielkość dawki zależy od gatunków i fazy rozwojowej chwastów.
Termin stosowania:
Środek stosować po posadzeniu ząbków czosnku, w fazie 1-2 liści (BBCH 11-12).
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Marchew, pietruszka korzeniowa

Termin stosowania: środek stosować w fazie 2-4 liści roślin uprawnych (BBCH 12-14).
a) zabieg jednorazowy
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 – 4,0 l/ha.
Wielkość dawki zależy od gatunków i fazy rozwojowej chwastów.
lub
b) zabieg dzielony:
– pierwszy zabieg
Termin stosowania: w fazie 2-3 liści marchwi (BBCH 12-13).
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0-3,0 l/ha.
– drugi zabieg
Termin stosowania: w fazie 4 liści marchwi (BBCH 14).
Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni.
Łączna dawka w dwóch zabiegach nie powinna przekraczać 5,0 l/ha.
We wczesnych fazach wzrostu marchwi, a zwłaszcza w pietruszce wskazane jest stosownie niższej z
zalecanych dawek.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Pasternak

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 – 3,0 l/ha.
Wielkość dawki zależy od gatunków i fazy rozwojowej chwastów.
We wczesnych fazach wzrostu pasternaku wskazane jest stosownie niższej z zalecanych dawek.
Termin stosowania:
Środek stosować w fazie 2-4 liści pasternaku (BBCH 12-14).
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Seler korzeniowy, seler naciowy

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 – 4,0 l/ha.
Wielkość dawki zależy od gatunków i fazy rozwojowej chwastów.
Termin stosowania:
Środek stosować w fazie 2-4 liści (BBCH 12-14) po 7-14 dniach od posadzenia rozsady.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Chrzan

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 – 4,0 l/ha.
Wielkość dawki zależy od gatunków i fazy rozwojowej chwastów.
Termin stosowania:
Środek stosować po sadzeniu i uformowaniu redlin.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Bobik, groch pastewny (peluszka), łubin wąskolistny, łubin żółty, łubin biały, soczewica

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 – 4,0 l/ha.
Wielkość dawki zależy od gatunków i fazy rozwojowej chwastów.
Termin stosowania:
Środek stosować do 5 dni po siewie (BBCH 00-02).
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Uwaga:
Bobik wysiewać na głębokość nie mniejszą niż 7 cm, groch i łubin na głębokość 3-5 cm.

Słonecznik zwyczajny, soja, len zwyczajny uprawiany na włókno, len zwyczajny uprawiany na nasiona, konopie siewne uprawiane na włókno, konopie siewne uprawiane na nasiona

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha. Zalecana dawka dla
jednorazowego zastosowania: 3,0 – 4,0 l/ha.
Wielkość dawki zależy od gatunków i fazy rozwojowej chwastów.
Termin stosowania: Środek stosować do 3 dni po siewie (BBCH 00-02).
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Uwaga: Nasiona wysiewać na głębokość nie mniejszą niż 3 cm.

Rośliny ozdobne uprawiane z nasion, byliny, krzewy ozdobne

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 – 4,0 l/ha.
Wielkość dawki zależy od gatunków i fazy rozwojowej chwastów.
Termin stosowania:
Środek stosować przed wschodami roślin uprawnych lub wcześnie po wschodach, a w przypadku
krzewów – przed rozpoczęciem fazy rozwoju liści (BBCH 00-09).
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

 

NASTĘPSTWO ROŚLIN:
Środek rozkłada się w glebie nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo.

 

Okres ważności – 2 lata

 

UWAGA :

W przypadku zakupu środków ochrony roślin należy z nich korzystać z zachowaniem należytego bezpieczeństwa. Na etykiecie produktu znajdują się informacje, z którymi należy się zapoznać przed każdorazowym użyciem danego środka. Należy również przestrzegać wszystkich wskazówek dotyczących bezpieczeństwa i możliwych opisanych zagrożeń zamieszczonych na etykiecie.

Środki ochrony roślin do użytku profesjonalnego mogą być nabyte tylko i wyłącznie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w ustawie (art. 28 Ustawy z dnia. 8 marca 2013 r. o Środkach Ochrony Roślin Dz.U.2018 poz.1310 z późn. zm.).

Dokonując zakupu kupujący oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią i spełnia warunki zawarte w art. 28 Ustawy z dnia. 8 marca 2013 r. o Środkach Ochrony Roślin (Dz.U.2018 poz.1310 z późn. zm.), a ponadto wyraża zgodę na przesyłanie faktur w formie elektronicznej zgodnie z art. 106n ustawy z dn. 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.)

Informacje dodatkowe

Waga 5 kg
SUBSTANCJA GŁÓWNA

prosulfokarb

UPRAWA

jęczmień ozimy, konopie siewne uprawiane na włókno, krzewy ozdobne, plantacje nasienne konopi siewnych, por, proso zwyczajne, pszenica ozima, pszenżyto ozime, rośliny ozdobne, seler, zboża, ziemniak, żyto jare, żyto ozime, bobik, cebula, chrzan pospolity, czosnek, groch, len zwyczajny, łubin biały, łubin żółty, marchew, pasternak, pietruszka korzeniowa, słonecznik, soczewica, soja

ZWALCZA

fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, mak polny, miotła zbożowa, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, przytulia czepna, rdestówka powojowata, rumianek pospolity, wiechlina roczna

DZIAŁANIE

Chwastobójcze

FORMA

Koncentrat

SPOSÓB UŻYCIA

Do opryskiwaczy

POJEMNOŚĆ

1L, 5L, 4 x 5L (Darmowa dostawa)

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „SYNGENTA Boxer (800EC) – na miotłę zbożową, skuteczny w zwalczaniu kluczowych chwastów dwuliściennych”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Może spodoba się również…