CORTEVA ELIPRIS – nowoczesny kompletny środek do jesiennego odchwaszczania zbóż niszczy chwasty w fazie siewek

 • Nowoczesny i skuteczny
 • Trójskładnikowy
 • Do stosowania doglebowo i nalistnie
 • Działa w skrajnych warunkach atmosferycznych

Opis

ELIPRIS

do skutecznych zabiegów jesiennych przeciw przytuliom, dymnicom, jasnotom, makom, fiołkom, przetacznikom

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

Rodzaj: środek chwastobójczy (herbicyd)

Producent: Corteva

Pojemność:  1L | 3 L

Substancja aktywna:

flufenacet (związek z grupy oksyacetamidów) 240 g/ L

diflufenikan (związek z grupy pirydynokarboksamidów) 180 g/ L

halauksyfen metylu – Arylex™ (substancja z grupy związków arylopikolinowych) 11.24 g/ L

Forma: koncentrat

Sposób działania: herbicyd selektywny o działaniu układowym, stosowany doglebowo lub nalistnie w formie koncentratu w postaci stężonej zawiesiny do sporządzania roztworu wodnego

Uprawy:  pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto ozime

Zwalcza:

 • Bodziszek drobny (Geranium pusillum L.)
 • Chaber bławatek
 • Fiołek
 • Mak
 • Maruna bezwonna
 • Miotła zbożowa
 • Przetacznik
 • Przytulia czepna
 • Tasznik
 • Tobołki

Jak działa ELIPRIS

HERBICYD selektywny o działaniu układowym, stosowany doglebowo lub nalistnie w formie koncentratu w postaci stężonej zawiesiny do sporządzania roztworu wodnego (SC). Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna halauksyfen metylu zaliczana jest do grupy 4 (dawnej grupy O), substancja czynna diflufenikan zaliczana do grupy 12 (dawnej grupy F1), flufenacet do grupy 15 (dawnej grupy K3).

Co wyróżnia ELIPRIS

Trzy substancje czynne

Elipris™ to nowy kompletny herbicyd przeznaczony do jesiennego odchwaszczania zbóż, zawierający trzy substancje czynne o różnych mechanizmach działania: flufenacet, diflufenikan oraz Arylex™  active.

Szerokie spectrum

W pełni skuteczny na chwasty: bodziszki*, przytulie, dymnice, jasnoty, maki, fiołki, przetaczniki. Ponadto jest to najskuteczniejsze jesienne rozwiązanie zwalczające chabra bławatka i miotłę zbożową.

*wg doświadczeń własnych Corteva Agriscience

Idealny na każdą jesień

Elipris™ należy stosować powschodowo, na chwasty w niskich fazach rozwojowych (faza siewek). W celu osiągnięcia najlepszej skuteczności chwastobójczej i zwalczenia największej liczby chwastów, zalecamy stosować Elipris™ w fazie 2-3 liści (BBCH 12-13). Produkt możemy stosować już od 20C co jest niewątpliwym atutem.

Niska dawka

Efektywna formulacja (SC) zapewnia wysoką skuteczność chwastobójczą w praktycznej dawce 0,4 l/ha. Produkt występuje w formie koncentratu zawiesinowego do sporządzenia roztworu wodnego, co wpływa na szybkość działania preparatu i zwiększenie jego efektu chwastobójczego.

Korzystny profil

Bardzo ważną zaletą produktu jest jego korzystny profil toksykologiczny i środowiskowy i szybka degradacja w glebie.

SKUTECZNOŚĆ

EliprisTM w dawce 0,4 l/ha wykazuje najwyższą skuteczność zwalczania chabra bławatka w porównaniu do innych badanych herbicydów stosowanych jesienią, nie zawierających w swoim składzie substancji czynnej Arylex active (lokalizacja z podejrzeniem występowania biotypów odpornych)

DZIAŁANIE NA CHWASTY

Środek zawiera trzy substancje czynne o odmiennym mechanizmie działania. Halauksyfen metylu jest substancją czynną z grupy związków arylopikolinowych zaliczaną do grupy regulatorów wzrostu (zwaną również syntetycznymi auksynami). W roślinie powoduje zahamowanie działania hormonów roślinnych odpowiedzialnych za wzrost i rozwój rośliny. Objawami działania są deformacje liści a także łodyg, a następnie zamieranie rośliny. Diflufenikan jest herbicydem o działaniu kontaktowym (w niewielkim stopniu przemieszczającym się w roślinie), zaliczanym do inhibitorów biosyntezy karotenoidów i chlorofilu w komórkach chwastów. Brak tych struktur powoduje zbielenie tkanek liści i rozpad komórek, co szczególnie jest widoczne w przypadku nowych tkanek. Diflufenikan po zastosowaniu pozostaje przez dłuższy czas na powierzchni gleby wytwarzając cienką warstwę, która działa kontaktowo na wschodzące młode, aktywnie rosnące chwasty. Flufenacet jest herbicydem o działaniu układowym, zaliczanym do inhibitorów syntezy kwasów tłuszczowych o długich łańcuchach. Flufenacet pobierany jest głównie przez korzenie i hypokotyl kiełkujących chwastów. Pozostaje aktywny w glebie przez wiele tygodni po zabiegu co powoduje utrzymanie wysokiej skuteczności chwastobójczej również w późniejszym okresie. Środek pobierany jest przez korzenie, liścienie i liście, a następnie szybko przemieszcza się w całej roślinie. Po zabiegu chwasty wrażliwe przestają rosnąć, następnie pojawiają się deformacje liści i łodyg oraz chlorozy prowadzące do nekroz i zamierania chwastów. Objawy wizualne działania środka w zależności od gatunku chwastu pojawiają się w ciągu kilku dni do kilku tygodni po zabiegu. Najszybszy i najlepszy efekt chwastobójczy uzyskuje się gdy środek stosowany jest na dobrze uprawioną (bez grud) glebę, na chwasty znajdujące się we wczesnych fazach rozwojowych, to jest w fazie kiełkowania, krótko po ich wschodach lub w fazie siewek. W celu uzyskania właściwego efektu zwalczania chwastów po zastosowaniu środka nie wykonywać zabiegów agrotechnicznych powodujących naruszenie wierzchniej warstwy gleby. Wysokiej skuteczności środka sprzyja optymalna wilgotność gleby. 6/16 Zezwolenie MRiRW – Elipris Przy wystąpieniu długotrwałej suszy może wystąpić obniżenie skuteczności chwastobójczej środka oraz opóźnienie jego rozkładu w glebie. Środek może być stosowany w szerokim zakresie temperatur powietrza (od 2 do 25°C), przy niskiej lub wysokiej wilgotności powietrza. Opady deszczu występujące 60 minut po zabiegu nie obniżają skuteczności.

Chwasty wrażliwe

zastosowanie przed-wschodowe (BBCH 00-10): fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, mak polny, maruna bezwonna, miotła zbożowa, przetacznik bluszczykowy.

zastosowanie wczesno-wschodowe (BBCH 10-13): chaber bławatek, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, mak polny, maruna bezwonna, miotła zbożowa, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, przytulia czepna, tasznik pospolity, tobołki polne, wiechlina roczna.

zastosowanie po-wschodowe (BBCH 13-21): fiołek polny, miotła zbożowa, przetacznik perski, tasznik pospolity.

Jak stosować ELIPRIS

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego opryskiwacza polowego.

Pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto ozime

 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha.
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,375 – 0,5 l/ha.
 • Wyższą z zalecanych dawek stosować, gdy chwasty znajdują się w zaawansowanych fazach rozwojowych lub gdy nasilenie chwastów na plantacji jest wyjątkowo duże.
 • Termin stosowania środka: środek stosować jesienią po siewie, przed wschodami zbóż do początku fazy krzewienia zbóż (BBCH 00 – 21).
 • Zalecana ilość wody: 150-300 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
UWAGA :W przypadku zakupu środków ochrony roślin należy z nich korzystać z zachowaniem należytego bezpieczeństwa. Na etykiecie produktu znajdują się informacje, z którymi należy się zapoznać przed każdorazowym użyciem danego środka. Należy również przestrzegać wszystkich wskazówek dotyczących bezpieczeństwa i możliwych opisanych zagrożeń zamieszczonych na etykiecie.

Środki ochrony roślin do użytku profesjonalnego mogą być nabyte tylko i wyłącznie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w ustawie (art. 28 Ustawy z dnia. 8 marca 2013 r. o Środkach Ochrony Roślin Dz.U.2018 poz.1310 z późn. zm.).

Dokonując zakupu kupujący oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią i spełnia warunki zawarte w art. 28 Ustawy z dnia. 8 marca 2013 r. o Środkach Ochrony Roślin (Dz.U.2018 poz.1310 z późn. zm.), a ponadto wyraża zgodę na przesyłanie faktur w formie elektronicznej zgodnie z art. 106n ustawy z dn. 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.)

Informacje dodatkowe

Waga 4 kg
DZIAŁANIE

Chwastobójcze

FORMA

Koncentrat

SUBSTANCJA GŁÓWNA

diflufenikan, flufenacet, halauksyfen metylu

UPRAWA

jęczmień, jęczmień ozimy, pszenica, pszenica ozima, pszenżyto, pszenżyto ozime, żyto, żyto ozime

ZWALCZA

bodziszek drobny, chaber bławatek, fiołek polny, mak polny, maruna bezwonna, miotła zbożowa, przetacznik polny, przytulia czepna, tasznik pospolity, tobołki polne

POJEMNOŚĆ

1L, 3L

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „CORTEVA ELIPRIS – nowoczesny kompletny środek do jesiennego odchwaszczania zbóż niszczy chwasty w fazie siewek”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Może spodoba się również…