CORTEVA Titus (25WG) + adiuwant – na chwasty jednoliścienne w uprawie kukurydzy, ziemniaka, pomidora

  • Do niszczenia chwastów w uprawach ziemniakó pomidoró i kukurydzy
  • Substancja aktywna (Rimsulfuron) jest pobierana bardzo szybko
  • Ponad 50% substancji jest pobierane przez chwasty już w ciągu jednej godziny od zabiegu
  • Najlepiej działa na chwasty roczne znajdujące się w fazie 2 – 3 liści
  • Niszczy Perz właściwy – najskuteczniej w momencie zabiegu 5 – 7 liści (tj. wysokość 15 – 25 cm).
  • Środek wykazuje selektywność czynną tzn.: kukurydza, ziemniaki i pomidory rozkładają go do związków nieaktywnych.
EAN: 3576960013666Producent: Corteva SKU: CTV_TITUS_100 Kategorie: ,

Opis

Rodzaj: środek chwastobójczy (herbicyd)

Producent: Corteva

Pojemność: 20g | 100g  (+ Trend – adjuwant)

Substancja aktywna:

rimsulfuron – związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika – 25% (250 g w 1kg środka).

Forma: granulat

Sposób działania:  selektywnie, o działaniu systemicznym

Uprawy:  kukurydza, pomidor, ziemniak

Zwalcza: Chwasty wrażliwe; blekot pospolity, bodziszek drobny, chwastnica jednostronna, dymnica pospolita, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, perz właściwy, przytulia czepna, samosiewy rzepaku, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne.

Chwasty średnio wrażliwe: fiołek polny, komosa biała, rdest powojowy, wilczomlecz obrotny.

Chwasty średnioodporne: przetacznik perski.

 

TITUS 25 WG jest środkiem chwastobójczym w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej, stosowany nalistnie, przeznaczony do powschodowego zwalczania perzu właściwego i rocznych chwastów jednoliściennych (chwasty prosowate) oraz niektórych chwastów dwuliściennych w kukurydzy, ziemniaku i pomidorze.

Jest herbicydem selektywnym o działaniu systemicznym. Pobierany jest głównie przez liście i szybko przemieszczany w roślinie, wstrzymując wzrost i rozwój chwastów. Efekt chwastobójczy widoczny jest w okresie 7 – 20 dni po zabiegu. Najlepiej działa na chwasty roczne znajdujące się w fazie 2 – 3 liści. Perz właściwy powinien mieć w momencie zabiegu 5 – 7 liści (tj. wysokość 15 – 25 cm). Środek wykazuje
selektywność czynną, tzn. kukurydza, ziemniaki i pomidory rozkładają go do związków nieaktywnych.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

 

STOSOWANIE ŚRODKA

Kukurydza:

a) Zwalczanie perzu właściwego, chwastnicy jednostronnej i innych chwastów prosowatych oraz niektórych chwastów jednorocznych jednoliściennych i dwuliściennych.

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 60 g/ha.
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 50 – 60 g/ha.
Titus 25 WG 50 – 60 g/ha + Trend 90 EC w stężeniu 0,1% (100 ml /100 l wody).
Wyższą dawkę stosować przy dużym występowaniu gatunków chwastów innych niż chwastnica jednostronna.
Termin stosowania:
Środek stosować w fazie 1 – 7 liści kukurydzy (licząc wszystkie liście).

b) Zwalczanie chwastów prosowatych i chwastów dwuliściennych występujących w dużym nasileniu.
Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 50 g/ha.
Titus 25 WG 50 g/ha + Refine 75 WG (lub Harmony 75 WG) 10 g/ha + Trend 90 EC
w stężeniu 0,1% (100 ml /100 l wody).
Termin stosowania:
Środek stosować w fazie 3 – 4 liści kukurydzy (licząc wszystkie liście).
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwania: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Ziemniak:

a) Zwalczanie perzu właściwego oraz chwastów prosowatych i niektórych chwastów dwuliściennych.

A. Zabieg jednorazowy
Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 60 g/ha.
Titus 25 WG 60 g/ha + Trend 90 EC w stężeniu 0,1%.
Termin stosowania:
Środek stosować w fazie od pierwszego liścia do fazy widocznego drugiego pędu bocznego ziemniaka.

B. Zabieg dwukrotny (dawka dzielona)
• pierwszy zabieg
Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 30 g/ha.
Titus 25 WG 30 g/ha + Trend 90 EC w stężeniu 0,1%.
Termin stosowania:
Środek stosować w fazie 1 – 7 liści ziemniaka, w fazie 2-3 liści perzu właściwego.
• drugi zabieg
Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 30 g/ha.
Titus 25 WG 30 g/ha + Trend 90 EC w stężeniu 0,1%.

Termin stosowania:
Środek stosować po upływie 15 dni od pierwszego zabiegu gdy rośliny ziemniaka osiągną wysokość do     15 cm lub w momencie wtórnego odrastania perzu właściwego.
Zalecana ilość wody 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwania: średniokropliste.

b) Silne zachwaszczenia komosą białą i innymi chwastami dwuliściennymi.

A. Zabieg jednorazowy
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 50 g/ha.
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 40 – 50 g/ha.
Titus 25 WG 40-50 g/ha + Sencor 70 WG 0,3 kg/ha + Trend 90 EC w stężeniu 0,1%.
Wyższą z zalecanych dawek środka Titus 25 WG stosować, gdy występuje silne zachwaszczenie.
Termin stosowania:
Środek stosować gdy rośliny ziemniaka osiągnęły wysokość 15 cm, chwasty jednoliścienne są w fazie 2-3 liści, a chwasty dwuliścienne w fazie 2-6 liści.

B. Zabieg dwukrotny (dawka dzielona)
• pierwszy zabieg
Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 30 g/ha.
Titus 25 WG 30g/ha + Sencor 70 WG 0,25 kg/ha + Trend 90 EC w stężeniu 0,1%.
Termin stosowania:
Środek stosować gdy rośliny ziemniaka osiągnęły wysokość 15 cm, chwasty jednoliścienne są w fazie 1-3 liści; a chwasty dwuliścienne w fazie 2-4 liści.
• drugi zabieg
Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 20 g/ha.
Titus 25 WG 20 g/ha + Trend 90 EC w stężeniu 0,1%.
Termin stosowania:
Środek stosować po upływie 15 dni od pierwszego zabiegu na ponownie wschodzące chwasty.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwania: średniokropliste.

W odmianach ziemniaka wrażliwych na Sencor 70 WG środek Titus 25 WG stosować po wschodach ziemniaka.
• pierwszy zabieg
– tuż przed wschodami roślin ziemniaka, po uprzednim obredleniu i zabronowaniu plantacji stosować środek Sencor 70 WG w dawce 0,5 kg/ha.
• drugi zabieg
Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 50 g/ha.
Titus 25 WG 50 g/ha + Trend 90 EC w stężeniu 0,1%.
Termin stosowania:
Środek stosować gdy ziemniaki są w fazie 1- 7 liści, a chwasty jednoliścienne znajdują się w fazie 1-3 liści, a chwasty dwuliścienne w fazie 2-4 liści.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwania: średniokropliste.

 

STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik.

Pomidor :

A. Zabieg jednorazowy
Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 50 g/ha.
Titus 25 WG 50 g/ha + Trend 90 EC w stężeniu 0,1%.
Termin stosowania:
Środek stosować po posadzeniu rozsady w fazie od 1 do 8 liścia (BBCH 11-18), na chwasty
jednoliścienne znajdujące się w fazie 1-3 liści, a chwasty dwuliścienne w fazie 2-4 liści.

B. Zabieg dwukrotny (dawka dzielona)
– pierwszy zabieg
Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 30 g/ha.
Titus 25 WG 30 g/ha + Trend 90 EC w stężeniu 0,1%.
– drugi zabieg
Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 20 g/ha.
Titus 25 WG 20 g/ha + Trend 90 EC w stężeniu 0,1%.
Termin stosowania:
Środek stosować po posadzeniu rozsady w fazie od 1 do 8 liścia (BBCH 11-18), na chwasty
jednoliścienne znajdujące się w fazie 1-3 liści, a chwasty dwuliścienne w fazie 1-4 liści Drugi
zabieg wykonać po upływie 7 dni od pierwszego oprysku.
Zalecana ilość wody 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwania: średniokropliste.

 

NASTĘPSTWO ROŚLIN

Środek nie stwarza zagrożenia dla roślin uprawianych następczo w normalnych terminach agrotechnicznych. W przypadku konieczności wcześniejszej likwidacji plantacji można uprawiać kukurydzę, ziemniak, pomidor. Po wykonaniu orki i upływie 3 miesięcy można uprawiać wszystkie rośliny.

 

Okres ważności – 3 lata

 

UWAGA :

W przypadku zakupu środków ochrony roślin należy z nich korzystać z zachowaniem należytego bezpieczeństwa. Na etykiecie produktu znajdują się informacje, z którymi należy się zapoznać przed każdorazowym użyciem danego środka. Należy również przestrzegać wszystkich wskazówek dotyczących bezpieczeństwa i możliwych opisanych zagrożeń zamieszczonych na etykiecie.

Środki ochrony roślin do użytku profesjonalnego mogą być nabyte tylko i wyłącznie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w ustawie (art. 28 Ustawy z dnia. 8 marca 2013 r. o Środkach Ochrony Roślin Dz.U.2018 poz.1310 z późn. zm.).

Dokonując zakupu kupujący oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią i spełnia warunki zawarte w art. 28 Ustawy z dnia. 8 marca 2013 r. o Środkach Ochrony Roślin (Dz.U.2018 poz.1310 z późn. zm.), a ponadto wyraża zgodę na przesyłanie faktur w formie elektronicznej zgodnie z art. 106n ustawy z dn. 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.)

 

Informacje dodatkowe

Waga 0,7 kg
SUBSTANCJA GŁÓWNA

rimsulfuron

UPRAWA

kukurydza, pomidor, ziemniak

ZWALCZA

blekot pospolity, bodziszek drobny, chwastnica jednostronna, dymnica pospolita, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, perz właściwy, przytulia czepna, samosiewy rzepaku, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne

DZIAŁANIE

Chwastobójcze

FORMA

Granulat

SPOSÓB UŻYCIA

Do opryskiwaczy

POJEMNOŚĆ

20g, 100g

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „CORTEVA Titus (25WG) + adiuwant – na chwasty jednoliścienne w uprawie kukurydzy, ziemniaka, pomidora”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *