INVIGO X-met (100SL) 1L – ochrona zbóż i rzepaku przed chorobami grzybowymi

222,30 

  • ochrona zbóż i rzepaku
  • mocno skoncentrowany
  • regulacja rzepaku
EAN: 5903641992466Producent: Invigo SKU: X-MET 1L Kategorie: ,

Opis

Rodzaj: środek grzybobójczy (fungicyd)

Producent: INNVIGO Sp. z o.o.

Pojemność: 1 L

Substancja aktywna: metkonazol (związek z grupy triazoli) – 100 g/l (9,62%)

Forma: koncentrat

Sposób działania: układowe

Uprawy: pszenica ozima, pszenica jara, pszenżyto ozime, rzepak ozimy, żyto jare, rzepak jary

Zwalcza: rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści pszenicy (średni poziom zwalczania), septorioza plew (średni poziom zwalczania), sucha zgnilizna kapustnych (średni poziom zwalczania), rdza brunatna żyta, rdza żółta zbóż i traw, mączniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom zwalczania),
fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni (średni poziom zwalczania), czerń krzyżowych, mączniak prawdziwy roślin kapustnych (średni poziom zwalczania), mączniak rzekomy roślin kapustnych (średni poziom zwalczania), szara pleśń (średni poziom zwalczania), zgnilizna twardzikowa (średni poziom zwalczania)

 

X-MET 100 SL to środek grzybobójczy w formie rozpuszczalnego koncentratu do sporządzania roztworu wodnego (SL) o działaniu układowym, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego oraz wyniszczającego w ochronie przed chorobami powodowanymi przez grzyby. Substancja czynna metkonazol należy wg FRAC do grupy 3 (fungicydy SBI-DMI).

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

 

STOSOWANIE ŚRODKA:

Pszenica ozima
rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści pszenicy (średni poziom zwalczania), septorioza
plew (średni poziom zwalczania).

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha
Termin stosowania:
Środek stosować zapobiegawczo lub bezpośrednio po zaobserwowaniu pierwszych objawów chorób,
od fazy 1. kolanka do fazy kłoszenia, gdy odsłania się 60% kwiatostanu (BBCH 31-56).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Odstęp między zabiegami: co najmniej 21 dni.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Pszenica jara
rdza brunatna pszenicy (średni poziom zwalczania), septorioza paskowana liści pszenicy (średni poziom
zwalczania), septorioza plew (średni poziom zwalczania).

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha
Termin stosowania:
Środek stosować zapobiegawczo lub bezpośrednio po zaobserwowaniu pierwszych objawów chorób,
od fazy 1. kolanka do fazy, gdy widoczny jest liść flagowy (jeszcze nierozwinięty) (BBCH 31-37) i od
końca fazy rozwoju kłosa w pochwie liściowej (widoczne są pierwsze ości) do końca fazy kłoszenia
(BBCH 49-59).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Odstęp między zabiegami: co najmniej 21 dni.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Pszenżyto ozime
rdza brunatna, septorioza liści (średni poziom zwalczania), septorioza plew (średni poziom zwalczania)

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha
Termin stosowania:
Środek stosować zapobiegawczo lub bezpośrednio po zaobserwowaniu pierwszych objawów chorób,
od fazy 1. kolanka do końca fazy rozwoju kłosa w pochwie liściowej (widoczne pierwsze ości) (BBCH
31-39) i od końca fazy rozwoju kłosa w pochwie liściowej (widoczne są pierwsze ości) do końca fazy
kłoszenia (BBCH 49-59).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Odstęp między zabiegami: co najmniej 21 dni.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Rzepak ozimy
sucha zgnilizna kapustnych (średni poziom zwalczania).

pierwszy zabieg (jesień):
Maksymalna /zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha
drugi zabieg (wiosna):
Maksymalna /zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha
Termin stosowania:
Środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po zauważeniu pierwszych objawów choroby.
Pierwszy zabieg wykonać jesienią od fazy czwartego liścia do fazy szóstego liścia (BBCH 14-16). Drugi
zabieg wykonać wiosną w fazie wzrostu pędu głównego, od widocznego pierwszego międzywęźla do
fazy zielonego pąka (BBCH 31-51).
Odstęp między zabiegami: co najmniej 171 dni.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
Celem poprawy skuteczności zabiegu środek X-Met 100 SL można stosować w mieszaninie
zbiornikowej ze środkiem Porter 250 EC/Dafne 250 EC/Ila 250 EC w następujących dawkach i
terminach:
sucha zgnilizna kapustnych
pierwszy zabieg (jesień):
Maksymalna /zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: X-Met 100 SL 0,3 l/ha + Porter
250 EC/ Dafne 250 EC/ Ila 250 EC 0,3 l/ha
drugi zabieg (wiosna):
Maksymalna /zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: X-Met 100 SL 0,5 l/ha + Porter
250 EC/Dafne 250 EC/Ila 250 EC 0,5 l/ha
Termin stosowania:
Środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po zauważeniu pierwszych objawów choroby.
Pierwszy zabieg wykonać jesienią od fazy czwartego liścia do fazy szóstego liścia (BBCH 14-16). Drugi
zabieg wykonać wiosną w fazie wzrostu pędu głównego, od widocznego pierwszego międzywęźla do fazy zielonego pąka (BBCH 31-51).
Odstęp między zabiegami: co najmniej 171 dni.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym w uprawie rzepaku ozimego: 2 (1 zabieg jesienią
i 1 zabieg wiosną).

 

STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik.

Żyto jare
rdza brunatna żyta, rdza żółta zbóż i traw, mączniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom zwalczania),
fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni (średni poziom zwalczania).

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha
Termin stosowania:
Środek stosować zapobiegawczo lub bezpośrednio po zaobserwowaniu pierwszych objawów chorób,
od fazy 1. kolanka do końca fazy kłoszenia (BBCH 31-59).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Odstęp między zabiegami: co najmniej 21 dni.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Rzepak jary
czerń krzyżowych, mączniak prawdziwy roślin kapustnych (średni poziom zwalczania), mączniak
rzekomy roślin kapustnych (średni poziom zwalczania), sucha zgnilizna kapustnych (średni poziom
zwalczania), szara pleśń (średni poziom zwalczania), zgnilizna twardzikowa (średni poziom zwalczania).

Maksymalna/ zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha
Termin stosowania:
Środek stosować od fazy widocznego pierwszego międzywęźla do fazy zielonego pąka (BBCH 31-51).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

 

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, OKRESY KARENCJI I SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA:

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):
Pszenica ozima, pszenica jara, pszenżyto ozime, żyto jare – 35 dni.
Rzepak jary – 56 dni.
Rzepak ozimy:
– zastosowanie pojedyncze – 56 dni
– zastosowanie w mieszaninie zbiornikowej ze środkami Porter 250 EC/Dafne 250 EC/Ila 250 EC –
68 dni.
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia w którym zwierzęta
mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):
Rzepak – w przypadku stosowania środka w mieszaninach zbiornikowych ze środkami Porter 250
EC/Dafne 250 EC zielonych części rzepaku nie przeznaczać na cele paszowe.

1. Opryskiwanie środkiem wykonać w temperaturze powietrza powyżej 12°C.
2. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
– znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,
– nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
3. Środek zawiera substancję czynną metkonazol – inhibitor biosyntezy steroli – inhibitor demetylacji
(SBI-DMI, wg FRAC grupa 3). Na skutek wielokrotnego stosowania fungicydów z tej grupy może
rozwinąć się odporność w populacjach niektórych patogenów, co może negatywnie oddziaływać na
skuteczność zabiegów grzybobójczych.
W ramach strategii antyodpornościowej zaleca się m. in. stosowanie środka głównie zapobiegawczo,
tylko w dawkach zalecanych, zgodnie z etykietą, przemiennie ze środkami zawierającymi substancje
czynne z innych grup chemicznych, o odmiennym mechanizmie działania.

 

Okres ważności – 3 lata

 

UWAGA :

W przypadku zakupu środków ochrony roślin należy z nich korzystać z zachowaniem należytego bezpieczeństwa. Na etykiecie produktu znajdują się informacje, z którymi należy się zapoznać przed każdorazowym użyciem danego środka. Należy również przestrzegać wszystkich wskazówek dotyczących bezpieczeństwa i możliwych opisanych zagrożeń zamieszczonych na etykiecie.

Środki ochrony roślin do użytku profesjonalnego mogą być nabyte tylko i wyłącznie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w ustawie (art. 28 Ustawy z dnia. 8 marca 2013 r. o Środkach Ochrony Roślin Dz.U.2018 poz.1310 z późn. zm.).

Dokonując zakupu kupujący oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią i spełnia warunki zawarte w art. 28 Ustawy z dnia. 8 marca 2013 r. o Środkach Ochrony Roślin (Dz.U.2018 poz.1310 z późn. zm.), a ponadto wyraża zgodę na przesyłanie faktur w formie elektronicznej zgodnie z art. 106n ustawy z dn. 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.)

Informacje dodatkowe

Waga 1 kg
DZIAŁANIE

Grzybobójcze

FORMA

Koncentrat

SPOSÓB UŻYCIA

Do opryskiwaczy

UPRAWA

pszenica jara, pszenica ozima, pszenżyto ozime, rzepak, zboża, żyto jare, rzepak jary, rzepak ozimy

ZWALCZA

czerń krzyżowych, mączniak prawdziwy kapustnych, mączniak prawdziwy zbóż i traw, mączniak rzekomy, rdza brunatna, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści, septorioza plew, sucha zgnilizna kapustnych, szarą pleśń, zgnilizna twardzikowa

SUBSTANCJA GŁÓWNA

metkonazol

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „INVIGO X-met (100SL) 1L – ochrona zbóż i rzepaku przed chorobami grzybowymi”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Może spodoba się również…